ČSOB Světové akcie 4

Fund Partners ČSOB Světové akcie 4

 • Hodnota 12 837,3100  CZK
 • Datum aktualizace 31. 07. 2007
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 28,37 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 24. 01. 2003
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 07. 2007
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 12 837,3100
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 07. 2007
ISIN ISIN LU0147743354
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 28,37% (5,66% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Luciembursko
Registrovaný název Registrovaný název Fund Partners ČSOB Světové akcie 4

Představujeme:

Zajištěný fond, který zhodnotil klientům jejich prostředky od otevření do splatnosti o 28,37% (5, 66% p.a.). Fond při splatnosti vyplatil investorům částku 12.837,31 CZK za akcii včetně výnosu odvozeného od zhodnocení světových akcií (50% indexu Eurostoxx 50 a 50% indexu S&|P 500).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory