ČSOB Světový reverzní swing 2

Horizon ČSOB Světový reverzní swing 2

 • Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 30. 11. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 0,00 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 07. 11. 2007
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 11. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 11. 2009
ISIN ISIN BE0947512167
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Při splatnosti vyplacena nominální hodnota.
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název Horizon ČSOB Světový reverzní swing 2

Představujeme:

- zajištěný fond v CZK s ochranou vložené investice při splatnosti za 2 roky a 1 měsíc,
- výnos je vázán na vývoj koše 30 světových akcií,
- ke dni splatnosti vyplatíme vklad plus výnos,
- výnos bude stanoven takto:od maximálního výnosu ve výši 100% odečítáme 4% násobená počtem akcií, které vzrostly nebo poklesly o 20% nebo více procent během nějakého z měsíčních pozorování,
- měsíční pozorování znamená, že na konci každého měsíce srovnáváme aktuální hodnotu akcie počáteční hodnotou jednotlivých akcií koši,
- odečet akcie je možné provést pouze jednou za trvání fondu(akcie se z koše po odečtu vyškrtává),
- je zajištěna návratnost vkladu,
- pro investory, kteří vlastní měnu CZK je zajištěno měnové riziko.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory