ČSOB Reverzního rozpětí 5

KBC Click ČSOB Reverzního rozpětí 5

 • Hodnota 10,6100  CZK
 • Datum aktualizace 27. 02. 2009
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 6,10 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 07. 08. 2007
Datum splatnosti Datum splatnosti 27. 02. 2009
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 10,6100
Datum aktualizace Datum aktualizace 27. 02. 2009
ISIN ISIN BE0947187796
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 6,10% (3,86% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC Click ČSOB Reverzního rozpětí 5

Představujeme:

- zajištěný fond v CZK s jistotou návratnosti vložené investice při splatnosti za 1 roky a 7 měsíců,
- výnos se odvíjí od koše 20 akcií,
- výnos při splatnosti se rovná 55% mínus rozdíl mezi průměrnou výkonností* 5 akcií s nejlepší výkonností a 5 akcií s nejmenší výkonností v koši,
- maximální výnos může dosáhnout až 55%,
- pro investory, kteří vlastní měnu CZK je zajištěno měnové riziko,
- je zajištěna návratnost vkladu.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory