ČSOB Reverzního rozpětí 2

KBC Click ČSOB Reverzního rozpětí 2

 • Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 30. 06. 2008
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 0,00 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 23. 11. 2006
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 06. 2008
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 10,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 06. 2008
ISIN ISIN BE0946579530
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Při splatnosti vyplacena nominální hodnota.
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC Click ČSOB Reverzního rozpětí 2

Představujeme:

ČSOB Reverzního rozpětí 2 je zajištěný fond s jistotou návratnosti vložené investice při splatnosti za 1 rok a 7 měsíců.
Klientům byla vyplacena při splatnosti částka 10 CZK za jeden podílový fond.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory