ČSOB Světové akcie 5

KBC Click ČSOB Světové akcie 5

 • Hodnota 13 238,0000  CZK
 • Datum aktualizace 29. 12. 2006
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 32,38 %

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 19. 07. 2002
Datum splatnosti Datum splatnosti 29. 12. 2006
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 13 238,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 12. 2006
ISIN ISIN BE0059886375
Poznámka Poznámka Výnos při splatnosti: 32,38% (6,48% p. a. )
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC Click ČSOB Světové akcie 5

Představujeme:

Zajištěný fond vám přináší jistotu vyplacení peněz vloženýcha dosažení zajímavého výnosu při růstu akciových trhů.
Fond při splatnosti vyplatí investorům částku 10 000 CZK za akcii navýšenou o výnos odvozený od zhodnocení světových akcií (50% indexu Eurostoxx 50 a 50% indexu S&|P 500).


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory