Perspect. European Exporters 90 Smart Start USD 2

Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 2

 • Hodnota 1 213,7800  USD
 • Datum aktualizace 30. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

Představujeme:

Evropské podniky, které generují podstatnou část svých příjmů mimo Evropu, by měly mít prospěch ze slabšího eura a oživení v ostatních regionech.Pokud věříte v americký dolar, pak investiční fond European Exporters 90 Smart Start USD 2... číst dál

Hlavní výhody:

Ochrana investované částky (v USD) ve výši 90 %.

Participace na růstu koše akcií evropských vývozců ve výši 100 %... číst dál

 • Výnos v měně 21,38 %
 • Roční výnos v měně 4,95 %
 • Výnos v CZK -
 • Roční výnos v CZK -
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.)
V měně produktu 3,19 1,35 5,28 8,20 4,76 6,67
V CZK 4,05 7,04 8,27 17,22 8,45 6,03

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 12,08 USD
Datum vzniku Datum vzniku 07. 10. 2015
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2021
Měna Měna USD
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 213,7800
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 09. 2019
ISIN ISIN BE6280492339
Minimální investice Minimální investice 1 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek v úpisu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období 8. 9. - 25. 9. 2015
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 2

Představujeme

Evropské podniky, které generují podstatnou část svých příjmů mimo Evropu, by měly mít prospěch ze slabšího eura a oživení v ostatních regionech.

Pokud věříte v americký dolar, pak investiční fond European Exporters 90 Smart Start USD 2, sledující výkonnost koše akcií evropských vývozců, rozhodně stojí za zvážení. Generovaný výnos navíc nezávisí na tom, v jakém konkrétním okamžiku jste investovali, což znamená, že můžete těžit i z možné korekce, k níž by došlo poté, co byl fond otevřen.


Hlavní výhody

 • Ochrana investované částky (v USD) ve výši 90 %.


 • Participace na růstu koše akcií evropských vývozců ve výši 100 %.


 • Možnost dosažení maximálního výnosu ve výši až 75 % (10,57 % ročně) za dobu trvání fondu.

 • Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory