KBC EquiPlus 90 US Buyback USD 2

KBC EquiPlus 90 US Buyback USD 2

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 579,6000  USD
 • Datum aktualizace 31. 01. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

 • Výnos v měně 57,96 %
 • Roční výnos v měně 8,68 %
 • Výnos v CZK 81,10 %
 • Roční výnos v CZK 11,42 %
Poradit se po telefonu

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 4,81 USD
Datum vzniku Datum vzniku 07. 08. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 01. 2019
Měna Měna USD
Hodnota Hodnota 1 579,6000
Datum aktualizace Datum aktualizace 31. 01. 2019
ISIN ISIN BE6254384181
Minimální investice Minimální investice 10 000 USD
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Severní Amerika
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus 90 US Buyback USD 2

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií amerických společností, které uplatňují politiku zpětného odkupu vlastních akcií,
- americká ekonomika je v lepší kondici než evropská. Akcie v koši nabízejí široce diverzifikované sektorové rozložení,
- v případě růstu hodnoty koše akcií vyplatí fond ke dni splatnosti původně investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % a růstu koše akcií za období fungování fondu,
- maximální výnos za dobu trvání fondu je omezen na 80 % (11,31 % ročně),
- v případě poklesu hodnoty koše se klient plně podílí na tomto poklesu, ztráta je však omezena na 10 % (-1,91 % ročně),
- ochrana investice (v USD) ve výši 90 % hodnoty investované částky se váže ke dni splatnosti,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory