KBC Participation World Selection Jumpstart 2

KBC Participation World Selection Jumpstart 2

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 240,5000  EUR
 • Datum aktualizace 29. 05. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu strukturovaný fond

Vývoj

 • Výnos v měně 24,05 %
 • Roční výnos v měně 3,67 %
 • Výnos v CZK 24,73 %
 • Roční výnos v CZK 3,76 %
Poradit se po telefonu

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu strukturovaný fond
Datum vzniku Datum vzniku 07. 06. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2019
Měna Měna EUR
Hodnota Hodnota 1 240,5000
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 05. 2019
ISIN ISIN BE6252217821
Minimální investice Minimální investice 10 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC Participation World Selection Jumpstart 2

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 30 akcií světových společností,
- jedná se o společnosti s vysokou kvalitou managementu, zdravou strukturou rozvahy a pevně stanovenou dlouhodobou strategií,
- pokud je ke dni splatnosti hodnota koše stejná, nebo vzroste do výše 10 %, bude vyplacen výnos ve výši 10 % (1,6 % ročně),
- v případě růstu hodnoty koše o více než 10 % se klient plně podílí na tomto růstu. Maximální výnos není omezen,
- v případě poklesu hodnoty koše se klient plně podílí na tomto poklesu, avšak ztráta je omezena na 10 % (-1,75 % ročně),
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s referenční měnou CZK není zajištěno,
- Fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory