KBC Equisafe Emerging Market Consumers 5

KBC Equisafe Emerging Market Consumers 5

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 328,6900  EUR
 • Datum aktualizace 16. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 32,87 %
 • Roční výnos v měně 4,45 %
 • Výnos v CZK 34,58 %
 • Roční výnos v CZK 4,65 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.)
V měně produktu 0,12 0,50 2,14 5,68 1,97 3,74 4,48 3,23
V CZK 0,18 1,67 2,91 7,08 1,61 2,26 3,29 1,93

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 24,04 EUR
Datum vzniku Datum vzniku 07. 03. 2013
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 09. 2019
Měna Měna EUR
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 328,6900
Datum aktualizace Datum aktualizace 16. 09. 2019
ISIN ISIN BE6248626804
Minimální investice Minimální investice 20 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Equisafe Emerging Market Consumers 5

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 20 akcií společností, které získávají významnou část svého obratu ze spotřeby na rozvíjejících se trzích,
- fond nabízí 100% participaci na růstu koše akcií s omezením maximálního výnosu na 60 % (7,41 % ročně),
- v případě poklesu hodnoty koše obdrží investor při splatnosti vloženou investici za dále uvedených podmínek,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory