KBC EquiPlus Absolute Performance 5

KBC EquiPlus Absolute Performance 5

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.
 • Hodnota 1 500,0000  EUR
 • Datum aktualizace 30. 04. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu zajištěný

Vývoj

 • Výnos v měně 50,00 %
 • Roční výnos v měně 6,46 %
 • Výnos v CZK 51,61 %
 • Roční výnos v CZK 6,63 %
Poradit se po telefonu

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu zajištěný
Datum vzniku Datum vzniku 08. 11. 2012
Datum splatnosti Datum splatnosti 30. 04. 2019
Měna Měna EUR
Hodnota Hodnota 1 500,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 04. 2019
ISIN ISIN BE6243116025
Minimální investice Minimální investice 20 000 EUR
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Region Region Svět
Distribuční síť Distribuční síť Privátní banka
Domicil Domicil Belgie
Registrovaný název Registrovaný název KBC EquiPlus Absolute Performance 5

Představujeme:

- výnos je vázán na vývoj koše 20 akcií světových blue-chip společností,
- fond nabízí 100% participaci na růstu koše akcií s omezením maximálního výnosu na 50 %,
- v případě poklesu hodnoty koše obdrží investor při splatnosti fixní výnos 6,00 %(0,9 % p.a.),
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory