ČSOB Premium Akciové portfolio

Optimum Fund ČSOB Premium Akciové portfolio

 • Hodnota 1 054,9600  CZK
 • Datum aktualizace 18. 01. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu akciový fond

Vývoj

PDF leták

Představujeme:

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás? Investujte do fondu ČSOB Premium Akciové portfolio… číst dál

Struktura portfolia podle typu aktiv

 • Akcie 98,92 %
 • Dluhopisy 0 %
 • Depozita a peněžní trh 1,08 %
 • Realitní investice 0 %
 • Alternativní investice 0 %
 • Výnos v měně 5,50 %
 • Roční výnos v měně 2,20 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 5,53 -1,49 -5,82 -9,99 -0,79 2,20
V CZK 5,53 -1,49 -5,82 -9,99 -0,79 2,20

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu akciový fond
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 354,02 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 02. 08. 2016
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 1 054,9600
Datum aktualizace Datum aktualizace 18. 01. 2019
ISIN ISIN BE6285921308
Minimální investice Minimální investice 100 000 CZK, pravidelná investice 1 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 2 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek 0 %
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Poznámka Poznámka upisovací období: 23. 5. – 1. 8. 2016 do 12:00
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název Optimum Fund ČSOB Premium Akciové portfolio

Představujeme

Hledáte způsob, jak efektivně zhodnotit své peníze? Rádi byste využívali odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností silného partnera, který výběr investičních nástrojů učiní za vás? Investujte do fondu ČSOB Premium Akciové portfolio a získejte možnost dosažení vyššího výnosu, než nabízejí bankovní vklady. Tento investiční fond je vhodný pro příznivce aktivní správy, která sleduje akciovou investiční strategii společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, (dále jen ČSOB AM) s ohledem na vývoj situace na trzích. Správce fondu se průběžně snaží o optimální rozložení portfolia, a to přímými i nepřímými investicemi. S fondem zároveň investujete do široce diverzifikovaného portfolia jak z pohledu geografického, tak i sektorového a tematického.

V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti k optimalizaci výnosu. Core, tj. základní část portfolia (min. 60 %) sleduje širokou globální alokaci a je tudíž tvořena především indexovými fondy zaměřenými na evropský a americký trh. Satellite, tj. doplňková část portfolia (max. 40 %) je tvořena fondy zaměřenými na regiony či sektory, u kterých předpokládáme, že budou v daném období překonávat benchmark těchto fondů.


Hlavní výhody

 • V akciové části portfolia je uplatňován tzv. Core and Satellite koncept, který umožňuje využívat investiční příležitosti a optimalizovat výnos.


 • Díky aktivní správě může fond realizovat vyšší výnos.


 • Vysoká diverzifikace z hlediska tříd aktiv, regionů a odvětví.

 • Nejvýznamnější tituly v portfoliu fondu (k 31.12.2018)

  FU DJ ESTOXX50 MAR 1915,8 %
  DATL 23/01/19 CESKASP14,17 %
  DATL 14/01/19 KOMER11,8 %
  FU S&P500 EMIN MAR 1911,56 %
  KBC EQT CENTRAL EU IS B KAP10,75 %
  KBC EQT SATELLITES IS B KAP5,37 %
  KBC EQT FINANCE IS B KAP5,25 %
  KBC EQT EMU SMALL & MEDIUM CAPS IS B4,3 %
  KBC EQT BUYB AM IS B KAP3,51 %
  KBC EQT TECHNOL IS B KAP3,45 %

  Struktura portfolia podle typu aktiv (k 31.12.2018)

  Akcie98,92 %
  Dluhopisy0 %
  Depozita a peněžní trh1,08 %
  Realitní investice0 %
  Alternativní investice0 %

  Upozornění na rizika

  Úvěrové riziko vysoké
  Měnové riziko vysoké
  Koncentrační riziko nízké
  Tržní riziko střední
  Riziko likvidity nízké

  Upozornění pro investory:
  Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

  Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

  Plné znění upozornění pro investory