ČSOB CZK Medium

KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium

 • Hodnota 128,3270  CZK
 • Datum aktualizace 15. 07. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)

Vývoj

PDF leták
Foto
Michal Žofaj
portfolio manažer

Měsíční komentář správce fondu

Vývoj v měsíci červnu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu pozitivní. Dluhopisy reagovaly hlavně na globální situaci… číst dál
 • Výnos v měně 28,35 %
 • Roční výnos v měně 1,54 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,07 0,47 1,10 0,98 0,18 -0,01 -0,03 0,06 0,75 1,43
V CZK 0,07 0,47 1,10 0,98 0,18 -0,01 -0,03 0,06 0,75 1,43

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu dluhopisový fond (krátkodobý)
Vlastní kapitál (mil.) Vlastní kapitál (mil.) 1185,01 CZK
Datum vzniku Datum vzniku 31. 03. 2003
Měna Měna CZK
Typ výnosu Typ výnosu kapitalizační
Hodnota Hodnota 128,3270
Datum aktualizace Datum aktualizace 15. 07. 2019
ISIN ISIN BE0940482673
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0,2 %
Poplatek za obhospodařování Poplatek za obhospodařování 0,6 %
Region Region Ostatní Evropa
Syntetický ukazatel rizika a výnosu Syntetický ukazatel rizika a výnosu viz dokument Klíčové informace pro investory (KII)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Domicil Domicil Belgie
Správce / obhospodařovatel Správce / obhospodařovatel KBC AM
Registrovaný název Registrovaný název KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium

Ocenění

LogoLogo


Investiční zaměření

Tento podfond investuje do pevně úročených nástrojů denominovaných v CZK, stejně jako v EUR. Investice v eurech jsou zajištěny proti měnovému riziku. Tato aktiva jsou investována především do finančních nástrojů s úrokovým rizikem až do 4 let. Podfond investuje převážně do podnikových dluhopisů, přičemž minimální podíl státních dluhopisů činí 20%. Investice v podfondu mohou být i sektorově koncentrované (v současné době finanční sektor). Fond může investovat více než 35 % svých aktiv do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu států uvedených v prospektu (v oddíle 2.2.).


Měsíční komentář správce fondu k 30.6.2019

FotoMichal Žofaj - portfolio manažer

Vývoj v měsíci červnu byl pro dluhopisy zastoupené v portfoliu pozitivní. Dluhopisy reagovaly hlavně na globální situaci, kde na většině dluhopisových trhů došlo vlivem obratu komunikace předních světových centrálních bank k poklesu výnosů (růstu cen dluhopisů). Výnos německého desetiletého dluhopisu poklesl a překonal tak historická minima dosažená v roce 2016. Červnové zasedání ČNB nepřineslo žádnou změnu v nastavení úrokových sazeb a hlavní sazba zůstává na 2 %. Pro ponechání úrokových sazeb hlasovalo šest členů bankovní rady, pro zvýšení o 25 bazických bodů hlasoval jeden člen. Rozhodnutí ČNB indikuje stabilitu sazeb v horizontu jednoho roku, což kontrastuje s výnosy na dluhopisech, které počítají se snížením sazeb.

Ekonomická data v ČR byla pozitivní. Statistický úřad revidoval růst HDP za 1. čtvrtletí směrem nahoru na 2,8 %. Růst české ekonomiky byl podpořen především domácí poptávkou. Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu meziročně o 2,9 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Poměrně slušně vzrostla průmyslová produkce i maloobchodní tržby.

Dlouho očekávané setkání amerického a čínského prezidenta na summitu G20 v japonské Ósace přineslo po delší pauze mírně pozitivní vývoj v obchodním konfliktu mezi oběma mocnostmi. Na dlouhodobější dohodu si sice budeme muset ještě počkat, i tak je však dobrou zprávou, že lídři obnoví jednání a USA odloží zavedení chystaných dalších cel na čínské zboží. Fed na červnovém zasedání nezměnil sazby, zdůraznil však, že nastavení měnové politiky bude silně záviset na příchozích makroekonomických datech a potenciálním zpomalení ekonomiky, při kterém by centrální banka mohla snížit sazby. I ECB indikuje, že je připravena podpořit ekonomiku, pokud se materializují rizika vedoucí ke zpomalení evropské ekonomiky. Nejistotu v Evropě může během července podporovat brexitové dění, protože bude vrcholit výběr nástupce britské premiérky.

Oficiální úrokové sazby by měly na stávajících 2 % zůstat v nejbližších měsících nezměněny. Inflace nad 2 % a pokračující hospodářský růst v ČR by mohly ČNB přimět k dalšímu zvýšení sazeb v průběhu druhé poloviny roku 2019, to však za předpokladu, že se sníží rizika obchodních válek a brexitu. Z dlouhodobého hlediska náš hlavní scénář predikuje hospodářský růst v Evropě spojený s růstem výnosů na evropských dluhopisových trzích a i v České republice v horizontu jednoho roku.


Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory