Maximal Invest - ČSOB Duo bonus 4 (MI74)

 • Hodnota 6,1500  CZK
 • Datum aktualizace 30. 11. 2018
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu investiční programy

Vývoj

 • Výnos v měně 8,08 %
 • Roční výnos v měně 1,35 %
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu 0,00 -1,44 -2,07 -3,00 -1,97 -0,91 -0,32 1,50 - - 1,35
V CZK 0,00 -1,44 -2,07 -3,00 -1,97 -0,91 -0,32 1,50 - - 1,35

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu investiční programy
Měna Měna CZK
Datum aktualizace Datum aktualizace 30. 11. 2018
ISIN ISIN BE6227977921.
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Duo bonus 4 Optimum Fund

Připsané výnosy:

ObdobíVýnos
1. období 1,96 %
2. období 2,86 %
3. období 3,76 %
4. období 4,57 %
5. období 4,66 %
6. období 4,36 %
7. období  
8. období  
Celkem 17,81 %

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory