ČSOB Síla české koruny

 • Hodnota 99,0000  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Omezená nabídka
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

 • Výnos v měně -1,00 %
 • Roční výnos v měně -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -1,00 -1,00 - - - - - - - -
V CZK -1,00 -1,00 - - - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 99,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000302112.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Poznámka Poznámka Upisovací období: 17. 6. – 31. 7. 2019 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název Síla české koruny

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě participace na posílení měnového kurzu EURCZK a zároveň je plně chráněná jejich počáteční investice. Klient obdrží výnos z v závislosti na vývoji měnového kurzu EURCZK v horizontu 5 let.

Bude-li Měnový kurz (EURCZK) v jakýkoliv den ve Dnech ocenění (1), Dnech ocenění (2), Dnech ocenění (3), Dnech ocenění (4) a Dnech ocenění (5) nižší nebo roven Počátečnímu kurzu, bude zajištěn bonus ve výši 4,5 % Nominální hodnoty za každý takový den.

V Den expirace investičního certifikátu dojde k vyplacení Nominální hodnoty společně se zajištěnými bonusy.

Měnový kurz EURCZK

Klient má prostřednictvím investice do tohoto investičního nástroje možnost participovat na vývoji měnového kurzu EURCZK.

Česká koruna po skončení měnových intervencí ze strany ČNB vrátila do režimu plovoucího kurzu. Tím dochází k obnovení dlouhodobého trendu posilování české koruny proti euru. Důvody pro posílení koruny a z toho plynoucí pozitivní výnos pro klienta jsou následující:

 • Česká republika je otevřená vývozní ekonomika.
 • Česká republika je stále významný příjemce dotací z EU.
 • Oblíbenost české ekonomiky mezi investory, kteří hledají zázemí pro výrobu a služby se stále vyšší přidanou hodnotou.
 • Zájem investorů o české dluhopisy.

Mezi aktuální rizika posílení koruny proti euru patří především obchodní válka mezi USA a Čínou a přebytek korun na trhu z doby intervencí ČNB na devizovém trhu.

Možnosti výnosu

Minimální výnos: 0 %.

Maximální výnos: 22,5 % (za celou dobu investice).

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek ČSOB. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky především na stranách 4 a 5 v produktovém listu a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 5. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k měnovému kurzu EURCZK jakékoliv investiční doporučení.

Poplatek za provedení nákupního pokynu

1 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených Investičních certifikátů, při investici 100 000 CZK bude poplatek činit 1 000 CZK

Poplatek za provedení prodejního pokynu

1 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených Investičních certifikátů, při investici 100 000 CZK bude poplatek činit 1 000 CZK

Hlavní výhody:

 • Zajištění návratnosti 100 % investované částky ke splatnosti tohoto investičního certifikátu.
 • Investor získá zajímavý výnos i v případě stagnace měnového kurzu EURCZK.
 • Možnost dosáhnout výnosu 4,5 % za každý rok trvání investice.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory