Technologie budoucnosti

 • Hodnota 97,2700  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Omezená nabídka
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

 • Výnos v měně -2,73 %
 • Roční výnos v měně -

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu -1,81 -2,24 - - - - - - - -
V CZK -1,81 -2,24 - - - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 97,2700
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000301999.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek poplatek je při provedení nákupního pokynu ve výši 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 18. 3. – 23. 4. 2019 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název Technologie budoucnosti

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě participace na růstu hodnoty indexu a zároveň je plně chráněná jejich počáteční investice. Klient obdrží výnos z v závislosti na vývoji hodnoty indexu SG Rise Of The Robots VT 9 v horizontu 5 let ve výši 60 % podílu na nárůstu hodnoty indexu. Nominální hodnotu bez výnosu obdrží v případě, že bude hodnota indexu na konci investice menší nebo rovna 100 % počáteční hodnoty indexu.

V den expirace bude Investiční certifikát splacen následovně:

 1. Pokud bude závěrečná hodnota indexu vyšší než počáteční hodnota indexu, bude vyplacena nominální hodnota a bonus ve výši 60% podílu na růstu hodnoty indexu.
 2. Pokud bude závěrečná hodnota indexu rovna nebo nižší než počáteční hodnota indexu, bude vyplacena nominální hodnota.

SG Rise Of The Robots VT 9 se zaměřuje na společnosti s významnými aktivitami v oblasti automatizace, robotiky, rozpoznávání obrazu i řeči a umělé inteligence.

Možnosti výnosu

Minimální výnos: 0 %.

Maximální výnos: není stanoven.

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek ČSOB. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky především na stranách 5 a 6 a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 6 v produktovém listu. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k indexu jakékoliv investiční doporučení.

Hlavní výhody:

 • Zajištění návratnosti 100 % investované částky ke splatnosti tohoto investičního certifikátu.
 • Investice do perspektivní a rychle rostoucí oblasti robotiky a umělé inteligence.
 • 60% podíl na růstu indexu bez jakéhokoliv omezení maximálního výnosu.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory