ČSOB Evropský výběr 1

 • Hodnota 100,9600  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Omezená nabídka
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

Představujeme:

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do cenného papíru vydaného ČSOB. Možnost dosáhnout výnosu 6 % za každý rok... číst dál

 • Výnos v měně 0,96 %
 • Roční výnos v měně 0,68 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 6,94 6,75 6,76 6,27 - - - - - -
V CZK 6,94 6,75 6,76 6,27 - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 100,9600
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000301718.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 19. 3. – 18. 4. 2018 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Evropský výběr 1

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě podmíněného bonusu a jsou připraveni akceptovat riziko možné ztráty části či celé investice v důsledku podmíněné ochrany investované částky. Klient obdrží bonus v závislosti na vývoji akciového koše, který se skládá ze společností BNP Paribas SA, RWE AG, TOTAL SA a ING Groep NV. Nominální hodnotu v plné výši obdrží v případě, že bude hodnota koše na konci investice vyšší nebo rovna 60 % počáteční hodnoty koše.

NázevPočáteční cena
BNP Paribas SA63,6420
TOTAL SA51,6320
RWE AG20,1908
ING Groep NV14,1212

Investiční certifikát bude předčasně splacen před Dnem expirace a vyplacen bonus, pokud bude hodnota koše v jakýkoliv den ve Dnech ocenění (1) vyšší nebo rovna 100 % Počáteční hodnoty koše, Dnech ocenění (2) vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty koše, Dnech ocenění (3) vyšší nebo rovna 80 % Počáteční hodnoty koše a Dnech ocenění (4) vyšší nebo rovna 70 % Počáteční hodnoty koše, bude v závislosti na pořadí vyplacen bonus 6 %, 12 %, 18 % nebo 24 %.

V rámci ocenění po prvním roce nebyly splněny podmínky pro předčasnou splatnost a investiční certifikát tedy pokračuje dále.

Pokud nedojde k předčasnému splacení Investičního certifikátu před Dnem expirace, bude Investiční certifikát splacen v Den expirace následovně:

 1. bude-li závěrečná hodnota koše vyšší nebo rovna 60 % Počáteční hodnoty koše, bude splacena Nominální hodnota v plné výši a vyplacen bonus 30 %,
 2. bude-li závěrečná hodnota koše nižší než Bariéra 60 %, bude splacena Nominální hodnoty snížená o pokles hodnoty koše. Investice není chráněna proti poklesu hodnoty koše, bonus není vyplacen.

Možnosti výnosu

 • Minimální výnos: ochrana nominální hodnoty při poklesu hodnoty koše do 40 % včetně. Při poklesu hodnoty koše o více než 40 % není zajištěna ochrana investice a klient plně nese pokles hodnoty koše od počáteční hodnoty koše.
 • Maximální výnos: 30 % za celou dobu investice (5,39 % ročně).

Výnosy nezohledňují poplatky a daně.

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek Československé obchodní bance a.s. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky především na straně 6 a 7 podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 7. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu ke koši jakékoliv investiční doporučení.

Hlavní výhody:

 • Investice do cenného papíru vydaného ČSOB.
 • Možnost dosáhnout výnosu 6 % za každý rok trvání investice.
 • Možnost předčasného splacení každý rok i při postupném poklesu hodnoty koše od 2. roku dále.
 • Ochrana investované částky do poklesu indexu až o 40 % při splatnosti.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory