ČSOB Allergan

Investiční certifikát ČSOB Allergan splnil podmínky pro vyplacení 100 % nominální hodnoty a bonusu ve výši 4,5 %. Termín vyplacení splatnosti je 29.12.2017

 • Hodnota 102,5000  CZK
 • Datum aktualizace 29. 12. 2017
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

Představujeme:

Tento investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do cenného papíru vydaného ČSOB. Možnost dosáhnout výnosu 4,5 % za rok... číst dál

 • Výnos v měně 2,50 %
 • Roční výnos v měně 2,50 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,75 -0,21 -0,58 2,50 - - - - - -
V CZK 0,75 -0,21 -0,58 2,50 - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 102,5000
Datum aktualizace Datum aktualizace 29. 12. 2017
ISIN ISIN CZ0000301155.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z nominální hodnoty investičního certifikátu 1 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek z nominální hodnoty investičního certifikátu 1 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 14. 11. – 23. 12. 2016 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Allergan

Tento investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě pevného bonusu a jsou připraveni akceptovat riziko možné ztráty části investice v důsledku podmíněné ochrany investované částky. Klient obdrží bonus nezávisle na vývoj akcií společnosti Allergan. Nominální hodnotu v plné výši obdrží v případě, že bude cena akcie na konci investice nad 70 % počáteční ceny.

V den splatnosti bude vždy vyplacen bonus 4,5 % a nominální hodnota bude splacena následovně:

 1. bude-li závěrečná hodnota podkladového nástroje rovna nebo vyšší než bariéra, bude splacena Nominální hodnota v plné výši,
 2. bude-li závěrečná hodnota podkladového nástroje nižší než bariéra 70 %, bude splacena Nominální hodnoty snížená o pokles podkladového nástroje. Investice není chráněna proti poklesu podkladového nástroje.

Počáteční hodnota byla stanovena jako oficiální uzavírací cena akcie (Allergan plc, Bloomberg: AGN) ke dni 29. 12. 2016

 • 207,21 USD

Investiční certifikát ČSOB Allergan vyplatí bonus 4,5 %
Investiční certifikát ČSOB Allergan splnil podmínky pro vyplacení 100 % nominální hodnoty a bonusu ve výši 4,5 %. Termín vyplacení splatnosti je 29.12.2017

Podkladový nástroj: Allergan plc

Allergan plc je nadnárodní farmaceutický koncern inkorporovaný v Irsku s působností v přibližně 100 zemích. Primárně se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci vlastních patentovaných léků vedle produkce lékařských nástrojů a biologických léčiv. Allergan nedávno úspěšně dokončil prodej svých generických aktiv izraelské Tevě, což mu vyneslo 33 mld. USD.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 5. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k akcii jakékoliv investiční doporučení.

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek Československé obchodní bance a.s. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Hlavní výhody:

 • Investice do cenného papíru vydaného ČSOB.
 • Možnost dosáhnout výnosu 4,5 % za rok.
 • Aktuální hodnota podkladového nástroje je více než 30 % pod historickým maximem.
 • Investice má splatnost 1 rok.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory