ČSOB Evropský bankovní sektor

 • Hodnota 89,9800  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

Představujeme:

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s 90% ochranou nominální hodnoty certifikátu a potenciálem zajímavého výnosu...číst dál

Hlavní výhody:

Investice do cenného papíru vydaného ČSOB. Možnost dosáhnout výnosu až 27,5 % v závislosti na růstu evropských akcií... číst dál

 • Výnos v měně -10,02 %
 • Roční výnos v měně -3,03 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 1,57 -0,20 -0,93 -2,09 -5,06 -2,18 - - - -
V CZK 1,57 -0,20 -0,93 -2,09 -5,06 -2,18 - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 89,9800
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000300892.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z nominální hodnoty investičního certifikátu 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek z nominální hodnoty investičního certifikátu 1 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 1. 2. – 11. 3. 2016 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Evropský bankovní sektor

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s 90% ochranou nominální hodnoty certifikátu a potenciálem zajímavého výnosu. Klient má prostřednictvím tohoto investičního nástroje možnost participovat na vývoji akciového indexu STOXX® Europe 600 Banks. Investiční certifikát poskytuje 90% ochranu návratnosti nominální hodnoty.

STOXX® Europe 600 Banks je akciový index, který je tvořen evropskými společnostmi zahrnutými v akciovém indexu STOXX® Europe 600 a podnikajícími v bankovním sektoru. Jedná se o jeden z hlavních sektorových akciových indexů používaných pro sledování vývoje evropských akcií z bankovního sektoru. Bankovní sektor je jedním z mála podhodnocených jak v Evropě, tak v USA. Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie.

Počáteční hodnota indexu byla stanovena jako průměr uzavíracích hodnot indexu (STOXX® Europe 600 Banks) od 16. 3. 2016 do 22. 3. 2016

 • 153,41 bondu

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 4. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k akciím, které tvoří index STOXX® Europe 600 Banks, jakékoliv investiční doporučení (viz produktový list).

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek Československé obchodní bance a.s. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Hlavní výhody:

 • Investice do cenného papíru vydaného ČSOB.
 • Možnost dosáhnout výnosu až 27,5 % v závislosti na růstu evropských akcií v indexu STOXX® Europe 600 Banks.
 • Zajištění návratnosti minimálně 90 % nominální hodnoty ke splatnosti investičního certifikátu.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory