HZL Hypoteční banka variabilní 2021

 • Hodnota 100,0000  CZK
 • Datum aktualizace 21. 10. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu Dluhopis

Vývoj

Představujeme:

Jedná se o hypoteční zástavní listy emitované Hypoteční bankou, a.s., jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty...číst dál

 • Výnos v měně 0,00 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
V CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Dluhopis
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 100,0000
Datum aktualizace Datum aktualizace 21. 10. 2019
ISIN ISIN CZ0002004716.
Minimální investice Minimální investice 10 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek ze jmenovité hodnoty 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek ze jmenovité hodnoty 1 %
Datum vzniku Datum vzniku 16. 11. 2016
Datum splatnosti Datum splatnosti 31. 05. 2022
Poznámka Poznámka Pololetní kupon: 6M PRIBOR + 0,20 % p. a.
Den výplaty kuponu: 16. 11. a 16. 5. každého roku
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název HZL Hypoteční banka variabilní 2021

Jedná se o hypoteční zástavní listy emitované Hypoteční bankou, a.s., jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek a popřípadě náhradním krytím podle zákona o dluhopisech.

Možnosti výnosu:

Podle tržních podmínek.

Emitent:

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční zástavní listy („Dluhopisy“) byly vydány v rámci dluhopisového programu Hypoteční banky, a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu a základní prospekt emitenta, ve znění jeho dodatku, stejně tak jako Emisní dodatek – konečné podmínky emise najdete na webových stránkách ČSOB, případně u svého bankovního poradce.

Emitent se zavazuje, že ke Dni konečné splatnosti dluhopisu splatí jeho jmenovitou hodnotu. ČSOB je pouze administrátorem emise, neručí za závazky Emitenta.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory