Hypoteční zástavní listy

Aktuálně neposkytujeme

Benefit 1
Investice téměř bez rizika
Benefit 2
Výnos znáte dopředu
Benefit 3
Lepší úrok než na spoření
Benefit 4
Dlouhodobá investice s možností odkupu
Hypoteční zástavní listy

Investice, které dávají smysl

Benefit 1
U nás je základ každého
portfolia bezpečný
Benefit 2
Ocení je především
konzervativní investoři
Benefit 3
Můžete využít odkup před
splatností za aktuální tržní hodnotu

Přehled hypotečních zástavních listů

  Český název ISIN Hodnota Datum aktualizace
HZL Hypoteční banka variabilní 2021 CZ0002004716. 100,0000 20. 11. 2019

Co jsou to hypoteční zástavní listy?

Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy kryté pohledávkami z hypoték – zástavními právy k nemovitostem. Díky tomu jsou investice bezpečné.
Víte, kolik vyděláte a vždy můžete změnit názor
Nemusíte se bát, že o peníze přijdete
Investujete na určitou dobu s předem známým výnosem

Investice je bezpečná zejména díky krytí pohledávkami z poskytnutých hypoték, které jsou vždy jištěné nemovitostmi. Banka tak má při nesplácení hypotečního úvěru přednostní právo před ostatními věřiteli.

Nákup hypotečních listů můžete pokládat za dlouhodobou investici. Přesto nám můžete listy kdykoli prodat zpět za aktuální hodnotu v závislosti na situaci na kapitálových trzích.

Dokumenty ke stažení

Co by se vám mohlo ještě hodit

Dluhopisové fondy

Investujte do státních, podnikových nebo vysoce úročených dluhopisů.

  • Získáte dlouhodobě vyšší výnosy než na spořicích účtech

Investiční poradenství

Poradíme vám, jak investovat.

  • Vytvoříme portfolio na míru pod vaší kontrolou a naším dohledem
Doplňující informace

Nominální hodnota jakéhokoli dluhopisu tedy i Hypotečního zástavního listu (HZL) je splatná v den splatnosti ve výši 100%. Tržní cena dluhopisu se může v období mezi datem emise a splatností měnit zejména vlivem změny úrokových sazeb. Konkrétní rizika spojená s investicí do dluhopisu jsou součástí obsahu příslušného Produktového listu, kde najdete též informace o prospektu.

Uvedené informace mají pouze informační charakter. Nelze jej považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů dluhopisů, nebo za doporučení k jejich nákupu, držení nebo prodeji, jde pouze o sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o nabízených dluhopisech a podmínkách pro jejich nabytí, aby investor mohl učinit rozhodnutí koupit nebo upsat tyto dluhopisy.