Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  ČSOB Likvidní dluhopis 04/2022

  • Hodnota 100,0000  CZK
  • Datum aktualizace 19. 09. 2019
  • Stav: Omezená nabídka
  • Typ produktu Dluhopis

  Vývoj

  PDF leták
  • Výnos v měně 0,00 %

  Výkonnost

  (údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
  V měně produktu 0,00 0,00 - - - - - - - -
  V CZK 0,00 0,00 - - - - - - - -

  Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

  Produktové skóre

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Nízké
  • Střední
  • Vysoké

  Profil klienta

  • Velmi opatrný
  • Opatrný
  • Odvážný
  • Velmi odvážný
  Typ produktu Typ produktu Dluhopis
  Měna Měna CZK
  Hodnota Hodnota 100,0000
  Datum aktualizace Datum aktualizace 19. 09. 2019
  ISIN ISIN CZ0003704736.
  Datum vzniku Datum vzniku 25. 04. 2019
  Datum splatnosti Datum splatnosti 25. 04. 2022
  Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
  Poznámka Poznámka Prodejní cena: Stanovuje se podle aktuálních tržních podmínek k danému dni vypořádání
  Upisovací období: 8. 3. – 22. 4. 2019
  Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
  Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Likvidní dluhopis 04/2022
  • Poplatek za provedení nákupního pokynu: 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených dluhopisů
  • Poplatek za provedení prodejního pokynu: 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených dluhopisů
  • Ostatní náklady (mimo poplatky): 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených dluhopisů
  • Poplatky za Custody služby: 0 % z celkové Nominální hodnoty zakoupených dluhopisů

  Jedná se o dluhopis emitovaný Československou obchodní bankou, a. s., v české koruně s proměnlivým pololetním kuponem vázaným na sazbu 6měsíční PRIBOR a výplatou 100 % Nominální hodnoty k Datu konečné splatnosti dluhopisu.

  Možnosti výnosu

  obdobíkupon 1. pololetíkupon 2. pololetí
  1. rok 6M Pribor − 0,75 % p. a. 6M Pribor + marže
  2. rok 6M Pribor + marže 6M Pribor + marže
  3. rok 6M Pribor + marže 6M Pribor + marže

  Emitent stanoví výši Marže pro nejblíže následující Výnosové období a Marži uveřejní na své webové stránce ve lhůtě nejdříve 30 (třicet) a nejpozději 20 (dvacet) Pracovních dní před nejblíže následujícím Rozhodným dnem pro výplatu úroku. Marže bude stanovena vždy v intervalu od mínus 1,50 % p. a. do plus 1,50 % p. a.

  Před investicí doporučujeme seznámit se s riziky popsanými v produktovém letáku.

  Likvidita

  Klient může ukončit investici každého půlroku bez poplatku, v tomto případě obdrží zpět celou investovanou částku a příslušný kupon. Obdobné právo má také Emitent.

  Denní likviditu a sekundární trh bude zajišťovat za normálních tržních podmínek Československá obchodní banka, a. s. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno Dluhopis odprodat před splatností.