CZK běžný účet a účty s výpovědní lhůtou

Typ účtu

sazby v % p.a.

Běžný účet

0,00

2D výpověď

0,00

7D výpověď

0,00

14D výpověď

0,00

1M výpověď

0,00

2M výpověď

0,00

3M výpověď

0,00

Úroková sazba debetní CZK běžného účtu 30 % p.a.
Doporučený minimální zůstatek 500,- CZK

Fixní úrokové sazby pro CZK termínované vklady

7 dní

0,01

1 měsíc

0,01

3 měsíce

0,01

6 měsíců

0,01

12 měsíců

0,05

2 roky

0,05

3 roky

0,05

Minimální částka pro založení vkladu na pevný termín činí 5 000,- CZK
Fixní úroční úrokové sazby (% p.a.)
Sazby pro vklady od 10 mil. CZK stanovuje individuálně útvar obchodování pro klienty - customer desk.

Depozitní směnka v CZK

7 dní

0,01

1 měsíc

0,01

3 měsíce

0,01

6 měsíců

0,01

12 měsíců

0,05

2 roky

0,05

3 roky

0,05

diskontní sazby v % p.a.

Toto Oznámení ČSOB o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v CZK nahrazuje Oznámení platné od 2.5.2016