Úrokové sazby kreditní CM běžných účtů a účtů s výpovědní lhůtou

Typ účtu

Běžný účet

2D výpověď

7D výpověď

14D výpověď

1M výpověď

3M výpověď

sazby v % p.a.

USD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JPY

0,00

CHF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAD

0,00

DKK

0,00

NOK

0,00

SEK

0,00

AUD

0,00

PLN

0,00

HUF

0,00

RUB

0,00

Úrokové sazby debetních CM běžných účtů a sazby úroků z prodlení

Měna

Sazby v % p.a.

USD

20,00

EUR

20,00

JPY

20,00

CHF

20,00

GBP

20,00

CAD

20,00

DKK

25,00

NOK

25,00

SEK

25,00

AUD

25,00

PLN

30,00

HUF

30,00

RUB

35,00

Přehled fixních úrokových sazeb ČSOB pro devizové termínované vklady

Měna

7 dní

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

12 měsíců

USD

0,05

0,10

0,30

0,40

0,50

EUR

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

CHF

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

GBP

0,01

0,01

0,05

0,15

0,30

V individuálních případech lze otevřít termínované vklady v měnách: JPY, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD.

Toto Oznámení ČSOB o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů nahrazuje Oznámení platné od 15.8.2016