ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Záruky (a přísliby záruk)

Přijaté záruky:

– avizování/registrace záruky

1 000 Kč

– posouzení textu záruky

500 Kč

– avizování/registrace změny záruky

1 000 Kč

– posouzení textu změny záruky

500 Kč

– uplatnění přijaté záruky

1 500 Kč

– poplatek za posouzení transakcí z teritorií se zvýšeným compliance rizikem

individuálně

Vydané záruky:

– vystavení záruky

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

– změna vydané záruky

1 500 Kč

– návrh/konzultace textu záruky

3 000 Kč

– uplatnění vydané záruky

1 500 Kč

– poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným compliance rizikem

individuálně

Úhrada výloh jiné bance

150 Kč

Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby budou při poskytnutí příslušné služby rovněž účtovány (viz část sazebníku pro ostatní služby).

Úvěry a úvěrová angažovanost

Informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu.