ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Vedení karet

Debetní karty:

Mastercard Business Standard

45 Kč

– příplatek za vydání/změnu vlastního designu karty

200 Kč

Mastercard Business Premium

200 Kč

Mastercard Business Gold

350 Kč

Visa Business Standard

45 Kč

Visa Business Premium

200 Kč

Visa Business Gold

350 Kč

Poplatek za karty je účtován měsíčně,není-li uvedeno jinak, poplatek za vlastní design (Image karta) je jednorázový, při případné obnově karty již není účtován.
Všechny aktuálně nabízené debetní karty jsou embosované, neembosované (elektronické) jsou vkladové karty Maestro a již nenabízené Visa Electron a Maestro.
Součástí karet Mastercard Business je bezplatná registrace a členství v benefitním programu – Mastercard® BUSINESS SELECTION. Služba je aktivní po registraci klientem na webových stránkách Mastercard. V ceně karet Business Premium je zahrnuto pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla a cestovní pojištění ve variantě Classic. V ceně karet Business Gold je zahrnuto pojištění právní ochrany pro řidiče motorového vozidla a cestovní pojištění ve variantě Extra.

Ostatní služby

Transakce kartou:

Úhrada kartou1)

zdarma

CashBack

zdarma

Výběr hotovosti debetními kartami:

– z bankomatů ČSOB v tuzemsku

5 Kč

– z bankomatů ostatních bank a společností v tuzemsku

40 Kč

– z bankomatů v zahraničí

100 Kč

– z bankomatů ČSOB ve Slovenské republice a ve skupině KBC2)

5 Kč

– na přepážce/ve směnárně v ČR/v zahraničí

200 Kč

Vklad hotovosti bankomatem ČSOB

zdarma

Dotaz na zůstatek – v bankomatu ČSOB v ČR/v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí

0 Kč / 25 Kč

Správa karty:

Opakované vydání PIN

90 Kč

Změna PIN – v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Změny limitu na žádost klienta (pouze na pobočce)

25 Kč

Výpis transakcí karty

zdarma

Duplikát výpisu transakcí z karty (na žádost klienta)

100 Kč

Hlášení ztráty/krádeže karty (elektronické i embosované)

zdarma

Dočasné omezení platnosti karty (vztahuje se pouze na autorizované transakce)

zdarma

Trvalé omezení platnosti karty (elektronické i embosované)

zdarma

Trvalé omezení platnosti karty z důvodů opakované reklamace

zdarma

Expresní vydání karty

500 Kč

Převzetí PIN v pobočce ČSOB

100 Kč

Obnovené vydání karty (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.)3)

300 Kč

Obnovené vydání karty z důvodu převydání na Image kartu

zdarma

Ostatní poplatky:

Poplatky účtované partnerskou bankou za speciální služby na základě žádosti klienta (autorizace, fax apod.)

výše poplatku účtovaného zahraniční bankou

Vydání náhradní hotovosti v zahraničí (pouze pro mezinárodní embosované karty)

3 000 Kč

Vydání náhradní karty v zahraničí (pouze pro mezinárodní embosované karty)

4 000 Kč

Neoprávněná reklamace za transakci

dle skutečných nákladů

Poplatek za odmítnutí převzetí automaticky vydané nové karty

100 Kč

Vyžádání dokladů o transakci v obchodním místě na žádost klienta

200 Kč

Správa karet prostřednictvím služby ČSOB KoltrolKa

zdarma

1) O případném zpoplatnění musí obchodník kupujícího předem informovat.

2) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

3) Služba není dostupná pro vkladovou kartu.

Vedení kreditních karet

Kreditní karty:

Mastercard Business kreditní

600 Kč ročně

Ostatní služby

Výběr hotovosti kreditními kartami:

– z bankomatů ČSOB v tuzemsku

5 Kč + 1%

– z bankomatů ostatních bank a společností v tuzemsku

40 Kč + 1%

– z bankomatů v zahraničí

150 Kč

– z bankomatů ČSOB ve Slovenské republice a ve skupině KBC 1)

5 Kč + 1%

– na České poště

40 Kč + 1%

– na přepážce / ve směnárně v tuzemsku

200 Kč

Automatické inkaso plné splátky kreditní karty

200 Kč ročně

1) Týká se výběrů z bankomatů ČSOB (ČR a SR), KBC Brussels (Belgie), K&H (Maďarsko), CIBANK (Bulharsko).

Vedení vkladových karet

Maestro

20 Kč

Poplatek za vkladové karty je účtován měsíčně. Vkladové karty jsou určeny pouze ke vkladu hotovostí skrze vybrané bankomaty ČSOB, nevztahuje se na ně plná nabídka doplňkových a ostatních služeb (např. pojištění).

Pojištění ke kartám 1)

Cestovní pojištění, varianty: 2)

Classic

500 Kč

Classic family

1 255 Kč

Extra

1 350 Kč

Extra family

2 650 Kč

Pojištění ztráty a krádeže karty, varianty:

Basic

135 Kč

Classic

390 Kč

Extra

800 Kč

1) Služba není dostupná pro vkladovou kartu. Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

2) Pojištění ve variantě family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Při dokoupení varianty family ke kartě, u které je již individuální pojištění stejného typu v ceně karty (v ceně karty varianta Classic, dokoupení varianty Classic family nebo v ceně karty varianta Extra, dokoupení varianty Extra family) se účtuje rozdíl mezi oběma variantami.

Pojištění právní ochrany

250 Kč

Poplatek za pojištění právní ochrany je účtován na počátku příslušného ročního období. Pojištění je platné pouze s platnou kartou.