ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Tuzemský platební styk

Zpracování Odchozí úhrady doručené do ČSOB elektronicky (debet)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Zpracování Odchozí úhrady doručené do ČSOB v papírové formě (debet)

Zpracování Odchozí úhrady doručené do ČSOB v papírové formě (debet s datem splatnosti tentýž den)

Úhrady ve prospěch účtu klienta, který využívá elektronické bankovnictví (kredit)

Úhrady ve prospěch účtu klienta, který nepoužívá elektronické bankovnictví (kredit)

Zpracování Odchozí úhrady prioritní doručené do ČSOB elektronicky

Zpracování Odchozí úhrady prioritní doručené do ČSOB v papírové formě

Zřízení a změna Trvalého příkazu nebo příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

60 Kč

Zrušení Trvalého příkazu nebo příkazu k inkasu, svolení k Inkasu

zdarma

Položkový výpis z kartotéky pozastavených plateb

250 Kč za výpis

Správa položek v kartotéce

50 Kč za položku

Změna Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, příkazu k inkasu, svolení k Inkasu provedená klientem elektronicky

6 Kč za položku

Zrušení Odchozí úhrady, Trvalého příkazu, příkazu k inkasu, svolení k Inkasu provedená klientem elektronicky

zdarma

Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)

poplatek je účtován dle položky Zpracování Odchozí úhrady doručené do ČSOB elektronicky pro daný typ transakce

Odchozí úhrada zadaná kartou v kiosku 3)

5 Kč

1) Maximální částka Odchozí úhrady zadané kartou v kiosku je 10 000 Kč.

Úhrady ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska

Příchozí SEPA úhrada

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Ostatní úhrady

Intra-company úhrada

Převody do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Odchozí SEPA úhrada

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

STP úhrada

Ostatní elektronické úhrady

Manuální úhrada

Intra-company úhrada

Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)

poplatek je účtován dle výše uvedených položek (vyjma manuální úhrady)

Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD úhrady (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)

500 Kč

Platby v rámci ČSOB v ČR a v SR

Platby ve prospěch klienta ČSOB v ČR nebo v SR (kredit)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Platby z příkazu klienta ČSOB v ČR nebo v SR (debet)

Odchozí úhrada iniciovaná (Nepřímé dání platebního příkazu)

poplatek je účtován dle výše uvedených položek

SEPA inkaso

Strana plátce:

Odchozí úhrada na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Odchozí úhrada na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky

Strana příjemce:

Příchozí úhrada na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Příchozí úhrada na základě SEPA inkasa vyslaného do jiné banky

Ostatní poplatky

Příplatek za provedení Odchozí úhrady se zkrácenou valutou (pouze po předchozí dohodě s bankou)

700 Kč

Změny, opravy a zrušení Odchozí úhrady po jeho provedení na žádost klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Reklamace provedení Příchozí nebo Odchozí úhrady na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Zřízení Trvalého příkazu v papírové formě

100 Kč

Zaslání tištěného avíza s detaily zahraniční úhrady

10 Kč za avízo + poštovné

Vystavení potvrzení o provedení úhrady

200 Kč

Zaslání kopie Swiftové zprávy, případně debetního nebo kreditního avíza poštou, faxem nebo e-mailem na žádost klienta

100 Kč

Definice: SEPA je úhrada v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko, a Lichtenštejnsko, Andora a Vatikán, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.