ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Nedokumentární platební styk

Tuzemský platební styk

Zpracování příkazu k převodu doručeného do ČSOB elektronicky (debet)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Zpracování příkazu k převodu doručeného do ČSOB v papírové formě (debet)

Zpracování příkazu k převodu doručeného do ČSOB v papírové formě (debet s datem splatnosti tentýž den)

Platby ve prospěch účtu klienta, který využívá elektronické bankovnictví (kredit)

Platby ve prospěch účtu klienta, který nepoužívá elektronické bankovnictví (kredit)

Zpracování prioritní platby doručené do ČSOB elektronicky

Zpracování prioritní platby doručené do ČSOB v papírové formě

Zřízení a změna trvalého příkazu k převodu nebo příkazu k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO

60 Kč

Zrušení trvalého příkazu k převodu nebo příkazu k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO

zdarma

Položkový výpis z kartotéky pozastavených plateb

250 Kč za výpis

Správa položek v kartotéce

50 Kč za položku

Změna jednorázového příkazu k převodu, trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO provedená klientem elektronicky

6 Kč za položku

Zrušení jednorázového příkazu k převodu, trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO provedená klientem elektronicky

zdarma

Převody ze zahraničí a v cizí měně z tuzemska

Za položku

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Převody do zahraničí a v cizí měně do tuzemska

Za položku

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Platby v rámci ČSOB v ČR a v SR

Platby ve prospěch klienta ČSOB v ČR nebo v SR (kredit)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Platby z příkazu klienta ČSOB v ČR nebo v SR (debet)

SEPA inkaso

Strana plátce:

Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky

Strana příjemce:

Příchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Příchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného do jiné banky

Ostatní poplatky

Příplatek za okamžité provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou)

700 Kč

Změny, opravy a zrušení příkazu po jeho provedení na žádost klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Reklamace platby na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Odvolání platebního příkazu na žádost klienta v den splatnosti

200 Kč včetně poštovného

Zřízení trvalého platebního příkazu

100 Kč

Zaslání tištěného avíza s detaily zahraniční platby

10 Kč za avízo + poštovné

Vystavení potvrzení o provedení platby

200 Kč