ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Elektronické bankovnictví

ČSOB Internetové bankovnictví

Zřízení služby:

– vydání nebo obnova bezpečnostního certifikátu (včetně čipové karty)

400 Kč

– čtečka čipových karet (připojení přes USB, sériový port) 1)

500 Kč

Měsíční poplatek – ČSOB Internetové bankovnictví

zdarma

Obnova bezpečnostního certifikátu:

– standardní přes aplikaci elektronického bankovnictví

200 Kč

Standardní obnovou se rozumí obnova certifikátu během posledního měsíce platnosti předchozího certifikátu. Mimořádnou obnovou se rozumí obnova certifikátu v období delším jak jeden měsíc před vypršením platnosti předchozího certifikátu

1) Při prvním vydání čtečky čipové karty, případně při náhradě za znehodnocenou čtečku, nepodléhá její cena DPH. V ostatních případech prodeje čtečky čipových karet je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

ČSOB Telefonní bankovnictví

Zřízení služby

zdarma

Poplatek za využívání služby

zdarma

– opětovné poskytnutí PIN

100 Kč vyúčtování jednorázově

– vyhotovení náhradního výpisu

10 Kč za výpis + poštovné

Karty

Již nenabízené typy karet

Maestro

20 Kč

Mastercard Standard

45 Kč

Mastercard Gold

350 Kč

Mastercard Business

200 Kč

Visa Electron

20 Kč

Visa Classic

45 Kč

Visa Gold

350 Kč

Visa Business

200 Kč

Již nenabízená pojištění

Standard

300 Kč

Standard Family

800 Kč

Exclusive

1 000 Kč

Exclusive Family

2 200 Kč

Gold

1 400 Kč

Gold Family

2 600 Kč

Poplatek za cestovní pojištění je účtován na počátku příslušného ročního období. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění k platebním kartám je účtován poplatek v plné výši nově požadovaného pojištění. Cestovní pojištění má roční platnost a je platné pouze s platnou kartou. Při změně pojištění na variantu Family se účtuje rozdíl mezi oběma variantami.