ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Dokumentární akreditivy exportní/přijaté/dodavatelské

Avizování nebo zvýšení částky akreditivu

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Potvrzení nebo zvýšení částky potvrzeného akreditivu

Prodloužení potvrzeného akreditivu

Výplata akreditivu (včetně přezkoumání dokumentů)

Přijetí směnky a/nebo odložená platba v rámci potvrzeného akreditivu (včetně přezkoumání dokumentů)

Dokumentární akreditivy importní/vydané/odběratelské

Otevření nebo zvýšení částky akreditivu

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Prodloužení otevřeného akreditivu

Výplata akreditivu (včetně přezkoumání dokumentů)

Přijetí směnky a/nebo odložená platba (včetně přezkoumání dokumentů)

Dokumentární akreditivy – ostatní položky

Změna/zrušení akreditivu (mimo zvýšení) a prodloužení potvrzeného/otevřeného akreditivu)

1 500 Kč

Registrace akreditivu

1 500 Kč

Převod akreditivu

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo o přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě

3 000 Kč

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici ČSOB

500 Kč

Nesrovnalosti v dokumentech

1 500 Kč

Předběžná kontrola dokumentů

1. předkontrola zdarma, 150,- za opakovanou kontrolu každého dokumentu

Úhrada výloh jiné bance

150 Kč

Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným compliance rizikem individuálně

Dokumentární inkasa

Zpracování dokumentárního inkasa, (účtuje se i v případě vydání dokumentů bez placení)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Změna inkasních podmínek

500 Kč

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici ČSOB

500 Kč

Obstarání akceptace směnky

500 Kč

Obstarání protestu směnky

1 500 Kč + skutečné výlohy

Úhrada výloh jiné bance

150 Kč

Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným compliance rizikem (týká se i hladkých plateb s přidělenou inkasní referencí)

individuálně

Směnky

Obstarání inkasa směnky

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Inkaso směnky s negativním výsledkem

900 Kč

Obstarání akceptace směnky

500 Kč

Obstarání protestu směnky

1 500 Kč + skutečné výlohy

ČSOB Flexims

Zřízení a vyžívání služby

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Čipová karta s certifikátem

400 Kč

Roční obnova certifikátu

200 Kč

Čtečka čipových karet nebo USB token

500 Kč

Výlohy za swift, poštovné a kurýrní služby budou při poskytnutí příslušné služby rovněž účtovány (viz. část sazebníku pro ostatní služby).