Navrhujeme a realizujeme řešení specifických úvěrových potřeb v oblasti strukturovaného financování. Naši specialisté připraví řešení i pro vás.
Vladislav Nožička, výkonný ředitel Specializovaného financování

Zvýhodněné financování ze zdrojů EIB

 • Úvěry s nízkou úrokovou sazbou díky podpoře Evropské investiční banky (EIB)
 • Určeno pro investici na pořízení technického zhodnocení hmotného majetku pro podnikatelskou činnost v oblasti výroby či služeb
 • Lze využít na akvizici podniků v rámci generační výměny nebo management buy-out
 • Maximální výše dotovaného úvěru až 350 mil. Kč
 • Podíl dotovaného úvěru k celkovým nákladům projektu až 100 %
 • Splatnost úvěru minimálně 2 roky
 • Pro velké podniky do 3 000 zaměstnanců, pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců
 • Místem realizace podpořených investic je celá ČR včetně území hlavního města Prahy
 • Dotované zdroje EIB nesmí spolu s dalšími jinými zdroji EU tvořit více než 100 % celkových nákladů

David Pospíšil
Tel.: +420 224 114 386
E-mail: davpospisil@csob.cz


Naši partneři

Logo European Investment Bank


Akviziční financování

 • Externí dluhové financování nákupu firmy
 • Financování typu LBO/MBO (prostřednictvím účelově založené společnosti)
 • Financování typu M&A (přímým financováním společnosti kupující jinou společnost)
 • Kompletní zajištění a schválení transakce v rámci ČR
 • Řídíme se mezinárodními standardy LMA
 • Úzce spolupracujeme s Patria Corporate Finance (partner pro transakční poradenství)

Ivan Meloun
Tel.: +420 224 114 393
E-mail: imeloun@csob.cz


Obdržená ocenění

Logo ACQ Global Awards 2014

Exportní financování

 • Přes 50 let zkušeností – historicky první banka v ČR specializovaná na zahraniční obchod
 • Máme zkušenosti s teritorii z celého světa – od Mexika až po Novou Kaledonii
 • Komplexní služby spojené s financováním zahraničního obchodu
 • Financování výroby
 • Exportní odběratelský úvěr (dovozci či jeho bance)
 • Záruky (Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond, Warranty Bond a jiné)
 • Úvěr na investice v zahraničí
 • Projektové financování
 • Úvěr na dovoz technologie s pojištěním zahraniční ECA
 • Jsme přední partner EGAP, spolupracujeme i s komerčními pojišťovnami

Jan Nývlt
Tel.: +420 224 115 714
E-mail: janyvlt@csob.cz


Syndikace

 • Komplexní řešení finančních potřeb největších korporátních klientů
 • Financování investic i provozu, rozvahy i mimobilančních potřeb
 • Vytváření struktur se zapojením zdrojů kapitálového trhu
 • Koordinace a administrace úvěrů podle českého i mezinárodního práva
 • Leader trhu v koordinačních a agentských mandátech
 • Specializovaný lokální tým – blízkost klientovi
 • Synergie a globální know-how finanční skupiny KBC

Petr Adam
Tel.: +420 224 115 315
E-mail: peadam@csob.cz

Lukáš Chaloupka
Tel.: +420 224 114 361
E-mail: lchaloupka@csob.cz


Projektové financování

 • Přes 20 let zkušeností s projektovým financováním na českém i zahraničním trhu
 • Financování infrastruktury, telematiky, dopravních prostředků a obslužných zařízení, energetických a jiných utilitních projektů
 • Objem poskytnutých úvěrů tohoto typu přesahuje 20 mld. Kč
 • Strukturované financování investičních projektů na základě výnosnosti provozu budovaných aktiv
 • Dodavatelská a provozní schémata, DB, DBFO až po koncesní schémata v rámci public private partnership


Reference

Logo De-Lijn Logo Škoda City
Logo Ren

Financování projektů s podporou fondů EU

 • Specializované financování přizpůsobené konkrétním operačním programům
 • Pro klienty jsme získali dotace a investiční pobídky na investiční záměry převyšující 60 mld. Kč
 • Zajistíme nejen financování, ale i zpracování dotační žádosti
 • Financování dotovaných projektů (úvěr na předfinancování a spolufinancování projektů)
 • Vystavení závazného úvěrového příslibu pro vyšší úspěšnost dotační žádosti
 • Návrh struktury financování v návaznosti na etapizaci projektu
 • Zajištění vhodné formy financování ve vazbě na omezení zástav dotovaného majetku
 • Mimořádné splátky úvěru z dotace bez sankcí
 • Zajištění výhodných zdrojů financování od Evropské investiční banky

Kristina Ficencová
Tel.: +420 224 116 979
E-mail: kficencova@csob.cz

Ivana Henzlová
Tel.: +420 224 114 655
E-mail: ihenzlova@csob.cz


Financování nemovitostí

 • Financujeme přední projekty v ČR
 • Zaměřujeme se na výstavbu, rekonstrukce či investice do komerčních nemovitostí (nákupní centra, administrativní budovy, sklady a průmyslové nemovitosti, rezidenční projekty, polyfunkční budovy)
 • Financování projektů určených k prodeji / pronájmu
 • Refinancování stávajících úvěrů / vlastních prostředků

Kontakt Financování nemovitostí
E-mail: nemovitosti@csob.cz


Komoditní financování

 • Financujeme nákup komodit až do výše 70 % hodnoty
 • Možnost získat finanční prostředky v okamžiku, kdy je nákup komodit cenově výhodný
 • Úvěr je zajištěn financovanou komoditou
 • Vhodné pro komodity kótované na komoditních burzách, u nichž je možné odhadnout cenový vývoj
 • Jsme jedna z mála bank, která službu na českém trhu nabízí

Michaela Kunová
Tel.: +420 224 114 982
E-mail: mikunova@csob.cz


Financování investic a pracovního kapitálu

 • Financování hmotného investičního majetku, oběžného majetku a opakované provozní potřeby, refinancování úvěrů
 • Kontokorent, revolving, účelový úvěr, mixované linky
 • Možnost využít více produktů pod jedním limitem a jednou smlouvou
 • Možnost sdílení jednoho produktu více klienty

Leasing

 • Poskytujeme úplnou nabídku finančních produktů pro pořízení dopravní techniky, strojů a zařízení – finanční leasing, úvěr, operativní leasing, full service leasing a fleet management
 • Financujeme také speciální stroje a zařízení, IT technologie, vozové parky, technologické celky, železniční kolejová vozidla, letadla a lodě
 • Syndikované financování velkých projektů
 • Možnost účelového úvěru
 • Služby spojené se správou vozových parků

Petr Vacek
Tel.: +420 724 057 645
E-mail: vacekp@csobleasing.cz

Více informací

Veronika Srdečná
Tel.: +420 606 709 203
E-mail: srdecna@csobleasing.cz


Factoring

 • Financování obchodních pohledávek až do 90 dnů po lhůtě splatnosti
 • Vhodný nástroj k bilanční optimalizaci
 • Převzetí rizika neplacení
 • Bezregresní forma financování
 • Možnost financování i bez správy pohledávek
 • Správa a inkaso pohledávek
 • Minimalizovaná administrativa
 • Možnost 100% financování pohledávek
 • Factoring za cenu úvěru

Jaroslava Maturová
Tel.: +420 267 184 805
E-mail: maturova@csobfactoring.cz

Více informací


Odkup pohledávek

 • Jednorázové odkupy krátkodobých i dlouhodobých pohledávek až do 15 let splatnosti
 • Financování až 100 % hodnoty faktur
 • Jednorázový odkup pohledávky před splatností
 • Odkup zahraničních i tuzemských pohledávek
 • Odkupy pohledávek pouze za jedním odběratelem

Richard Čada
Tel.: +420 224 114 375
E-mail: rcada@csob.cz


Financování prostřednictvím kapitálového trhu

 • Zastřešení emise dluhopisů, směnek a dalších dluhových cenných papírů
 • Komplexní administrace cenných papírů (včetně výplaty dividend, úrokových výnosů, vytěsnění minoritních akcionářů, fúzí)
 • Oslovení investorů po celé EU díky silné kapacitě distribuční sítě
 • Dluhopisy Pegas NONWOVENS v objemu přesahujícím 2 miliardy Kč
 • Dluhopis Škoda Transportation v objemu 2,3 miliardy Kč
 • Dluhopisy Pražské plynárenské – Distribuce v objemu 2,5 miliardy Kč
 • Směnečný program Dopravního podniku Praha v celkovém objemu 8 miliard Kč