Zajistíme vám profesionální servis a bezpečnou úschovu cenných papírů. Naši kvalitu potvrzuje řada ocenění od Global Custodian.
Miron Tegze, manažer Custody služeb

Custody

Zaknihované cenné papíry

 • Vedení a správa majetkového účtu na českém trhu v CDCP i ČNB
 • Přístup na zahraniční trhy prostřednictvím renomovaných globálních Custodianů (Clearstream, State Street Bank, HSBC)
 • Vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů

Cenné papíry v listinné podobě

 • Zajištění a ochrana před krádeží, ztrátou nebo zničením
 • Převody a vypořádání LCP v rámci escrow smluv
 • Příprava a realizace tisku nových LCP
 • Imobilizace LCP včetně strukturované a přehledné evidence seznamu akcionářů

Corporate Actions

 • Přímé spojení s emitenty a výplatními agenty
 • Zajišťování výkonu práv majitelů cenných papírů (hlasování na valných hromadách, odkup, úpis, split, merger, spin-off, squeeze-out atd.)
 • Inkasování výplat z cenných papírů (dividendy, úrokové výnosy, jistiny a jiná protiplnění)

Expertíza (Market intelligence)

 • Informační servis
 • Custody Bulletin
 • Market Guide
 • Due diligence
 • Flexibilní Reporting
 • SWIFT - Alliance

Daňový servis a refundace

 • Kompletní servis v rámci refundace daní a zamezení dvojího zdanění
 • Výplata refundací na váš účet

Jana Cutychová
Relationship Manager
Tel.: +420 224 114 428
E-mail: jcutychova@csob.cz

Zdeňka Suchá
Specialistka pro korporátní akce
Tel.: +420 224 114 833
E-mail: zsucha@csob.cz


Custody On-line

 • Přehled custody majetkových účtů a portfolia CP
 • Jednoduché ovládání a vyhledávání
 • 4 x 1 – průběžná a denní aktualizace dat
 • Výstupy ve formátu pdf nebo xls