Pro podnikání

Více než 7 000 podnikatelek založilo v roce 2015 svoji živnost
Petr Knapp
„Vždy pamatujeme na začínající podnikatele, kteří s malou pomocí dokáží velké věci. Pomáháme odvážným ženám, které navzdory přetrvávajícím předsudkům dokáží prosadit své nápady a uspět v soukromém sektoru.“

 

Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB

Pro podnikání logo

Páteří ekonomiky jsou pro nás malé a střední podniky. Necháváme zaznít jejich důležitý hlas a pomáháme jim řešit denní problémy. Podporujeme také úsilí začínajících podnikatelů, protože věříme, že na úspěchu inovativních start-upů spočívá budoucnost české ekonomiky.

Míříme také na ženy podnikatelky, pro které chceme být partnerem při vzniku jejich firem a pomocníkem při možném překonávání společenských předsudků. Nabízíme také pomocnou ruku neziskovým organizacím a sociálním podnikům na jejich cestě k profesionalizaci.

Nové peníze na nové nápady

Nové peníze na nové nápady

  • Pomáháme vznikajícím firmám a jejich inovativním myšlenkám. Podporujeme coworkingová centra a huby, kde mohou začínající podnikatelé a malé firmy získat pracovní zázemí a navázat nové pracovní kontakty.
  • Pro ty nejnadějnější spolupořádáme mezinárodní start-up soutěž Seedstars Prague, jejich kapitál pak posilujeme např. pomocí programu InnovFin.
Bouráme překážky

Bouráme překážky

  • Jako banka pro podnikatele víme, že jejich problémy a denní agenda vyžadují specifický přístup. Proto se v jednání s bankou snažíme minimalizovat jejich administrativní zátěž a legislativní nařízení.
  • V boji proti byrokracii pomáháme podnikatelům i aktivní podporou jejich zájmů. Aktivně se účastníme veřejných diskuzí, kde přítomnost zástupců ČSOB na fórech a expertních setkáních vyjadřuje náš postoj k překážkám, se kterými se musí malé a střední podniky potýkat.
Pohlaví není překážka

Pohlaví není překážka

  • Stojíme za sérií workshopů pro ženy podnikatelky, při kterých se účastní panelových diskuzí, prezentují svoji práci a získávají nové zkušenosti a obchodní příležitosti.
  • Jsme generálním partnerem projektu Ocenění českých podnikatelek, který vyzdvihuje české ženy, jež s využitím moderních technologií založily úspěšně fungující firmy.
Pomáháme neziskovým organizacím

Pomáháme neziskovým organizacím

  • Jako úspěšná finanční skupina vracíme svůj díl zpátky dobrovolníkům a neziskovým organizacím. Pořádáme pro ně Modrou akademii, ve které zaměstnanci ČSOB předávají své rady a zkušenosti formou workshopů, poradenství, mentoringu a koučování.
  • Podporujeme také sociální podniky, které realizují společensky prospěšné podnikání a přispívají k řešení společenských a environmentálních problémů. V našem grantovém programu se soustředíme na stabilizaci a rozvoj těchto podniků formou odborného poradenství i přímé finanční účasti – dosud jsme je podpořili částkou 4,5 milionu korun.