Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Fond vzdělání poskytuje znevýhodněným studentům pevnější zázemí

  26.10.2016

  Finanční prostředky na šestnáct nových stipendií pro sociálně a zdravotně znevýhodněné mladé lidi a z okruhu azylantů a migrantů poskytne Fond vzdělání. Aktuálně získává v rámci tohoto programu stipendia pětaosmdesát studentů. S přispěním Fondu vzdělání také mohlo sedmnáct studentů z dětských domovů absolvovat dvoutýdenní Letní jazykovou školu ve Velké Británii.

  „Je pro nás podstatné, že prostřednictvím Fondu vzdělání můžeme pomáhat znevýhodněným mladým lidem dosáhnout kýženého vzdělání. Díky trvale velkorysé finanční podpoře ČSOB se se počet stipendistů Fondu vzdělání konstantně pohybuje kolem osmi desítek,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Štědré příspěvky od dalších dárců nám navíc umožňují rozvíjet jazykové schopnosti nadaných studentů formou dvoutýdenních jazykových kursů ve Velké Británii,“ doplňuje ředitelka. Díky příspěvkům jednotlivých dárců ve výši 377 830 Kč sedmnáct studentů z dětských domovů letos absolvovalo letní jazykovou školu ve Velké Británii.

  „O naší podpoře studijních ambicí mladých lidí se sociálním nebo zdravotním handicapem nepochybně svědčí více než dvě desítky let trvající spolupráce s Nadací Olgy Havlové v rámci Fondu vzdělání. Jsme rádi, že můžeme našim stipendistům pomoci zajistit pevnější zázemí tolik potřebné pro získání kvalitního vzdělání. A více než potěšujícím potvrzením významu naší podpory pro nás je, když se dozvídáme o stále vyšším počtu stipendistů Fondu vzdělání, kteří dosahují příkladných studijních výsledků,“ doplňuje Alena Králíková, manažerka Firemní kultury a společenské odpovědnosti ČSOB.

  Fond vzdělání patří mezi stěžejní dlouhodobé projekty Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Poskytuje stipendia nadaným dětem a mladým lidem se zdravotním postižením či ze sociálně znevýhodněných rodin a z dětských domovů jako podporu při jejich studiu na středních a vysokých školách v České republice. Podmínkou pro získání stipendia je mj. věk do 26 let (výjimečně do 30 let) a dobré studijní výsledky. Udělení stipendia je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.

  Podpora jazykového vzdělávání dětí z dětských domovů je cílem Letní jazykové školy – dvoutýdenních jazykových kursů ve Velké Británii, které jsou financovány rovněž z Fondu vzdělání. Uchazeči ve věku od 14 do 26 let musejí prokázat velmi dobré studijní výsledky a mít za sebou minimálně rok výuky anglického jazyka.

  Fond vzdělání byl založen v partnerské spolupráci Československou obchodní bankou, a. s., a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. ČSOB jakožto klíčový dárce programu pro tento rok věnovala Fondu vzdělání 1,9 mil. Kč s tím, že 410 tisíc Kč z této částky je určeno na podporu přístupu ke vzdělání pro děti azylantů a migrantů. Aktuálně pobírá stipendium Fondu vzdělání 85 studentů. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 485 studentů a dalších 498 studentů obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo více než 27,5 mil. Kč.