Pro veřejnost

Harmonogram spuštění PSD2 služeb v ČSOB

Od 2.7. 2018 spouštíme nové služby v interním testovacím režimu. Spuštění pro klienty banky plánujeme na 1.11. 2018.

K 2.7. 2018 také spouštíme vývojářský portál ČSOB, na kterém vývojáři najdou technickou dokumentaci k novým službám, návody k registraci a založení nové aplikace, a do půlky července také tzv. pískoviště, na kterém si vývojáři budou moci ověřit správné nastavení jejich aplikace.

Co je PSD2?

PSD2 (Payment services directive 2) je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015 č. /2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu. Nový zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. převádí tuto směrnici do legislativy ČR (v účinnosti od 13. 1. 2018).

Nejviditelnější novinkou je trojice služeb, které vám umožní ovládat účet nejen prostřednictvím banky, která účet vede, ale i prostřednictvím třetích stran, které mají příslušnou licenci.

  • Nepřímé dání platebního příkazu – Služba vám umožní zadat platební příkaz z vašeho účtu přes aplikaci třetí strany (např. při nákupu v e-shopu na webových stránkách). Povoleny jsou pouze tuzemské platby, zahraniční platby a SEPA platby.

  • Informace o platebním účtu – Služba vám umožní zobrazit v aplikaci třetí strany seznam vašich účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.

  • Potvrzení o zůstatku – Umožní třetí straně v bance ověřit, jestli je na vašem účtu dostatečný zůstatek pro transakci (na dotaz banka odpovídá pouze ano/ne).

Kdo je třetí strana?

Třetí stranou je myšlen podnikatel s oprávněním poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo informování o platební účtu. Oprávnění k poskytování těchto služeb v ČR vydává ČNB. Pro službu potvrzování zůstatku peněžních prostředků pro vydavatele karetních prostředků zákon licenci výslovně nepožaduje (nejedná se o platební službu).

Banka při využití těchto služeb může vystupovat v postavení banky, která vám vede účet nebo jako třetí strana, která vám zprostředkuje zadání platby z účtu u jiné banky nebo zajistí službu informování o účtu.

Jak bude vypadat využití PSD2 v praxi?

Předpokládá se, že nové služby využijí společnosti, které chtějí nabídnout např.:

  • Správu domácích financí (vytváření platebních příkazů z došlých faktur, hlídání dostatku hotovosti na jejich proplacení, přehledné zobrazení nákladů na provoz domácnosti, porovnání či nabídky alternativních dodavatelů)

  • Multibanking (současné zobrazení zůstatků a pohybů na účtech stejného klienta ve více bankách, resp. možnost výběru, ze kterého účtu konkrétní platbu odeslat)

Budu si moci ve svém internetovém bankovnictví zadat platbu z účtu v jiné bance nebo zobrazit zůstatek účtu vedeného v jiné bance?

Ano, v budoucnu budete. Klíčová je pro nás v tomto ohledu hlavně bezpečnost, abychom vyhověli přísným technickým standardům. Jakmile bude vše připraveno, včas vám dáme vědět.

Bude moci někdo nahlížet na můj účet vedený v ČSOB? Kdo? A jak to bude vypadat?

Na svůj účet můžete nadále nahlížet pouze vy (majitel účtu), případně disponenti, které k nakládání se svým účtem a prostředky na něm zmocníte. Žádná třetí strana ani jiná osoba se tedy nedostane k informacím o účtu bez vašeho vědomí a výslovného souhlasu.

Pokud si přejete využívat služby třetích stran pro informování o účtu, můžete údaje o svém účtu zobrazit nově také v  jejich aplikacích. Před tím, než začnete takovou službu využívat, bude dávat bance svolení (v internetovém bankovnictví nebo na pobočce) k jejímu přístupu.

Bude moci někdo zadávat transakce z mého účtu v ČSOB? Jak mohu někomu platby z mého účtu umožnit či naopak zakázat?

Transakce ze svého účtu můžete zadávat vždy jen vy (majitel), případně vámi určený disponent. Pokud si nepřejete, aby tato služba byla na účtu dostupná, bude možné ji zakázat v bance (majitel účtu v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce).

Službu nepřímého dání platebního příkazu (platba z vašeho účtu zadaná přes třetí stranu) není nutné v ČSOB předem povolit, každou transakci je ale nutné autorizovat (to může udělat každý, kdo má k účtu dispoziční oprávnění).

Jak bude probíhat potvrzení platby, pokud ji budu zadávat z účtu v ČSOB přes třetí stranu?

Každou platbu zadanou přes třetí stranu potvrdíte na příslušném portále ČSOB (analogicky jak jste zvyklí z internetového bankovnictví). Tedy před tím, než bude platba přijata, budete přesměrováni na stránku ČSOB, kde se zobrazí všechny údaje zadávané platební transakce a kde je potvrdíte. Všechny další potřebné kroky pro zprostředkování předání příkazu ČSOB jsou prováděné v aplikaci třetí strany. Platební příkaz takto zadaný nelze odvolat.

Mohu tyto služby u svých účtů zcela zakázat? (nechci je využívat, bojím se jich)

Nové služby bude možné zcela zakázat. Nastavení může změnit majitel účtu v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce, a to kdykoli.

Musím něco udělat, když nechci používat službu informování o platebním účtu?

Bez vašeho souhlasu a ověření nemůže třetí strana přistupovat na Váš účet.

Budu mít někde přehled, komu (jaké firmě či bance) jsem nahlížení/zadávání plateb umožnil?

Ano, přehled bude k dispozici v elektronickém bankovnictví nebo na vyžádání v pobočce. V internetovém bankovnictví či v pobočce bude rovněž možné souhlasy měnit, rušit či udělovat.

Platbu, kterou udělám prostřednictvím třetí strany nelze zrušit?

Ano, platbu podanou prostřednictvím třetí strany nelze zrušit. Ale také nemá povahu garantované platby, takže když na účtu nebude dostatek prostředků, tak se platba nebude realizovat.

Nejdůležitější je pro nás bezpečnost našich klientů

Chtěli bychom naše klienty upozornit, že se mohou vyskytnout poskytovatelé služeb, kteří pro zabezpečení přístupových údajů budou navrhovat, aby uživatelé zadávali své přístupové údaje do banky přímo prostřednictvích jejich stránek. Klient může v takovém případě ztratit kontrolu nad tím, k čemu jsou jeho údaje využívány a nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.

V rámci změn, které se chystají, doporučujeme klientům dodržovat bezpečnostní zásady, které uvádíme na stránce https://www.csob.cz/portal/bezpecnost.