Pro veřejnost

Vítejte ve světě otevřeného bankovnictví

V něm si snadno propojíte své účty s aplikacemi třetích stran, a usnadníte si tak jejich ovládání i správu. Třetí stranou může být internetové bankovnictví, služba nabízející přehled financí nebo třeba i e-shop. Každá třetí strana musí mít licenci od ČNB, pojištění a příslušný certifikát.

Kdo je třetí strana?

Třetí stranou je myšlen podnikatel s oprávněním poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo informování o platebním účtu. Oprávnění k poskytování těchto služeb v ČR vydává ČNB. Pro službu potvrzování zůstatku peněžních prostředků pro vydavatele karetních prostředků, zákon licenci výslovně nepožaduje (nejedná se o platební službu).

Jak to funguje v praxi

Služby otevřeného bankovnictví využijete, když:

  • máte víc účtů a nevyhovuje vám využívat několik internetových bankovnictví – účty si připojíte do jednoho internetového bankovnictví a ovládáte vše z něj
  • máte víc účtů a nebaví vás zapisovat si příjmy a výdaje – účty si připojíte do aplikace osobního finančního manažera a on vše spočítá za vás
  • nakupujete stále ve stejných e-shopech a zdržuje vás opisování údajů z karty – obchodníkovi povolíte propojení s účtem karty a příště se už vše obejde bez vyplňování
  • chcete půjčit od úvěrové společnosti a nechcete složitě dokládat příjmy a výdaje – společnosti povolíte přístup k účtu a ona za vás vše sama vyhodnotí

Otevřené bankovnictví umožnila směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, také známá jako PSD2 (Payment Services Directive 2). Do naší legislativy ji převádí zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Co služby umožňují

  • Nepřímá platba – přes aplikaci třetí strany (např. internetové bankovnictví či osobního finančního manažera) budete moci zadávat platby ze svého účtu (konkrétně tuzemskou, zahraniční a SEPA)

  • Informování o účtu – aplikaci zpřístupníte informace o zůstatku na účtu a historii pohybů

  • Potvrzení zůstatku – aplikace zjistí, zda máte na účtu dostatek peněz (např. pro platby kartou) a na dotaz banka odpovídá pouze Ano/Ne

Všechny tři můžete jednoduše spravovat ve svém internetovém bankovnictvíNastavení přes Služby otevřeného bankovnictví. Souhlasy udělujete či odebíráte pro každý účet a každou třetí stranu zvlášť (může tak učinit jen majitel účtu). A povolit nemusíte ani jednu.

Doporučujeme také dodržovat zásady, které najdete v našem Průvodci bezpečností.

Pokud chcete využívat služeb Otevřeného bankovnictví, stáhněte si níže uvedený návod, a postupujte podle něj:

Manuál pro klienty

Časté dotazy

Mohu ve svém internetovém bankovnictví zadat platbu z účtu v jiné bance nebo zobrazit zůstatek účtu vedeného v jiné bance?

Ano, můžete přímo z prostředí internetového bankovnictví ČSOB zadávat platby z účtu vedených v jiné bance. Tuto službu ovšem nabízíme pouze pro banky, které toto umožňují. Klíčová je pro nás v tomto ohledu hlavně bezpečnost, abychom vyhověli přísným technickým standardům.

Může někdo nahlížet na můj účet vedený v ČSOB? Kdo? A jak to bude vypadat?

Na svůj účet můžete nadále nahlížet pouze vy (majitel účtu), případně disponenti, které k nakládání se svým účtem a prostředky na něm zmocníte. Žádná třetí strana ani jiná osoba se tedy nedostane k informacím o účtu bez vašeho vědomí a výslovného souhlasu.

Pokud si přejete využívat služby třetích stran pro informování o účtu, můžete údaje o svém účtu zobrazit nově také v  jejich aplikacích.

Může někdo zadávat transakce z mého účtu v ČSOB? Jak mohu někomu platby z mého účtu umožnit či naopak zakázat?

Transakce ze svého účtu můžete zadávat vždy jen vy (majitel), případně vámi určený disponent. Pokud si nepřejete, aby tato služba byla na účtu dostupná, je možné ji zakázat v bance (majitel účtu v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce).

Službu nepřímého dání platebního příkazu (platba z vašeho účtu zadaná přes třetí stranu) není nutné v ČSOB předem povolit, každou transakci je ale nutné autorizovat (to může udělat každý, kdo má k účtu dispoziční oprávnění).

Jak probíhá potvrzení platby, pokud ji budu zadávat z účtu v ČSOB přes třetí stranu?

Každou platbu zadanou přes třetí stranu potvrdíte na příslušném portále ČSOB (analogicky jak jste zvyklí z internetového bankovnictví). Tedy před tím, než bude platba přijata, budete přesměrováni na stránku ČSOB, kde se zobrazí všechny údaje zadávané platební transakce a kde je potvrdíte. Všechny další potřebné kroky pro zprostředkování předání příkazu ČSOB jsou prováděné v aplikaci třetí strany. Platební příkaz takto zadaný nelze odvolat.

Mohu tyto služby u svých účtů zcela zakázat? (nechci je využívat, bojím se jich)

Nové služby bude možné zcela zakázat. Nastavení může změnit majitel účtu v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce, a to kdykoli.

Mám někde přehled, komu (jaké firmě či bance) jsem nahlížení/zadávání plateb umožnil?

Ano, přehled je k dispozici v elektronickém bankovnictví nebo na vyžádání v pobočce. V internetovém bankovnictví či v pobočce je rovněž možné souhlasy měnit, rušit či udělovat.