Dluhopis ČSOB VAR1/2008

Informace o výplatách z dluhopisů ČSOB ISIN CZ0003700775

Oznámení o výplatě úrokových výnosů a jistiny z "Dluhopis ČSOB VAR1/2008", ISIN CZ0003700775
Zahájení výplaty30.12.2008
Datum rozhodné pro výplatu30.11.2008
Datum ex-kupon+ex-jistina1.12.2008
Výplata úrokových výnosů a splacení jistiny se uskuteční v souladu s emisními podmínkami bezhotovostním převodem, a to na základě písemné instrukce vlastníka dluhopisů, která bude doručena na adresu: ČSOB, Back Office podílových fondů a výplat - Filip Bouma, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (tel: 224 114 840)
Oznámení o výplatě úrokových výnosů z "Dluhopis ČSOB VAR1/2008", ISIN CZ0003700775- čtvrté výnosové období
Zahájení výplaty28.12.2007
Datum rozhodné pro výplatu28.11.2007
Datum ex-kupon29.11.2007
Výplata úrokových výnosů se uskuteční v souladu s emisními podmínkami bezhotovostním převodem, a to na základě písemné instrukce vlastníka dluhopisů, která bude doručena poštou na adresu: ČSOB, Back Office podílových fondů a výplat - Filip Bouma, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 nebo osobně ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5, stanice metra Radlická.
Oznámení o výplatě úrokových výnosů z "Dluhopis ČSOB VAR1/2008", ISIN CZ0003700775- třetí výnosové období
Zahájení výplaty29.12.2006
Datum rozhodné pro výplatu29.11.2006
Datum ex-kupon30.11.2006
Výplata úrokových výnosů se uskuteční v souladu s emisními podmínkami bezhotovostním převodem, a to na základě písemné instrukce vlastníka dluhopisů, která bude doručena poštou na adresu: ČSOB, Back Office podílových fondů a výplat - Filip Bouma, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 nebo osobně ČSOB, Panská 9, Praha 1
Oznámení o výplatě úrokových výnosů z "Dluhopis ČSOB VAR1/2008", ISIN CZ0003700775 - druhé výnosové období
Zahájení výplaty30.12.2005
Datum rozhodné pro výplatu30.11.2005
Datum ex-kupon1.12.2005
Výplata úrokových výnosů se uskuteční v souladu s emisními podmínkami bezhotovostním převodem, a to na základě písemné instrukce majitele dluhopisů, která bude doručena na adresu: ČSOB, Back Office podílových fondů a výplat - Filip Bouma, Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1
Oznámení o výplatě úrokových výnosů z "Dluhopis ČSOB VAR1/2008", ISIN CZ0003700775 - první výnosové období
Zahájení výplaty30.12.2004
Datum rozhodné pro výplatu30.11.2004
Datum ex-kupon1.12.2004
Výplata úrokových výnosů se uskuteční v souladu s emisními podmínkami bezhotovostním převodem, a to na základě písemné instrukce majitele dluhopisů, která bude doručena na adresu: ČSOB, Primární emise - Filip Bouma, Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1