ČSOB Asset Management

Benefit 1
Správa podílových fondů
Benefit 2
Obhospodařování cenných papírů
Benefit 3
Mezinárodní know-how

O společnosti:

ČSOB AM je jednou z předních společností na trhu poskytující klientům služby v oblasti kolektivního investování, včetně správy lokálních i zahraničích podílových fondů, a také investiční službu obhospodařování cenných papírů. Své služby poskytuje zákazníkům především prostřednictvím poboček ČSOB, obchodních míst České pošty a finančních center Poštovní spořitelny.

Struktura

Nicole Krajčovičová

Nicole Krajčovičová

ředitelka ČSOB Asset Management

Nicole Krajčovičová vystudovala VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod, bankovnictví a monetární ekonomie. Dále je absolventkou programu MBA u ČVUT ve spolupráci se Sheffield Hallam University. V ČSOB pracuje od roku 1996. Působila v oblasti podpory finančních a kapitálových trhů v rámci Operations v různých odborných a manažerských rolích, v letech 2007-2010 na pozici výkonné manažerky. V roce 2010 přešla do ČSOB investiční společnosti na pozici COO (odpovědnost za Operations v oblasti kolektivního investování a diskrečních portfolií). Od září 2012 je členkou představenstva ČSOB Asset Management a dosud řídila útvary Zpracování operací, Právní oddělení, oddělení Compliance a Řízení rizik. Nicole Krajčovičová je členkou Výkonného výboru AKAT.

Petr Dolanský

Petr Dolanský

člen představenstva odpovědný za Operations

Petr Dolanský vystudoval Vysokou školu finanční a správní. Po ukončení studií (2006) nastoupil do ČSOB investiční společnosti, kde se nejdříve věnoval podpoře prodeje a vývoje produktů a následně více než dva roky pracoval v útvaru Plánování a controlling. Od roku 2009 působil na různých manažerských pozicích v rámci společnosti ČSOB investiční společnost, resp. ČSOB AM (manažer oddělení plánování a výkaznictví, zástupce finančního ředitele společnosti). V současné době je finančním ředitelem ČSOB AM a kromě odpovědnosti za finanční řízení společnosti má na starosti i část Operations (účetnictví fondů, kalkulace NAV). Nově bude na úrovni člena představenstva společnosti odpovědný za Operations (administrace fondů a diskrečních portfolií), procesní/projektové řízení a IT/aplikační management. V rámci organizace AKAT je aktivním členem odborné sekce pro informační povinnost a asset management.

Jürgen Verschaeve

Jürgen Verschaeve

člen představenstva odpovědný za Kontrolní funkce

Jürgen Verschaeve se ve světě investic pohybuje už 23 let. Má bohaté zkušenosti ze zahraničních trhů včetně Belgie, Indie, Lucemburska a Irska. Pracoval dlouhá léta jako portfolio manažer a dále na manažerských pozicích v rámci KBC Asset Management v Belgii i v zahraničí. Pod jeho vedením získala KBC Asset Management mnohá ocenění, například Standard & Poor’s Fund Award, Best Fund Equity Global nebo Morningstar Fund Award, Best Fund in Category Equities Eurozone Large Cap.

Kontakt

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Radlická 333/150, 150 00 Praha 5

IČO: 25677888

Zapsána 1. ledna 2019 u Městského soudu v Praze, spisová značka A 79022

www.csobam.cz