S příchodem internetového bankovnictví se významným způsobem zjednodušil bankovní styk a finanční operace. Zároveň však vyvstaly nové hrozby. Naše internetové bankovnictví patří k nejlépe zabezpečeným aplikacím na trhu. Přesto můžete jeho bezpečnost ještě posílit správným a obezřetným používáním.

1. Používejte bezpečný počítač

Pro práci s internetovým bankovnictvím používejte pouze bezpečné a známé domácí nebo pracovní počítače, které máte plně pod kontrolou a můžete ovlivnit jejich bezpečnostní nastavení. Vyhněte se počítačům v internetových kavárnách nebo klubech. Na cestách raději vždy použijte aplikaci pro chytré telefony ČSOB Smartbanking / Smartbanking Poštovní spořitelny.
Více informací o zabezpečení počítače

2. Chraňte své přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví (identifikační číslo, PIN, uživatelské jméno a vstupní heslo) si nikam nezaznamenávejte, zvláště ne do mobilního telefonu, počítače, diáře ani na papírky u monitoru nebo v peněžence. Také je nikomu nesdělujte ani nepředávejte prostřednictvím různých sociálních sítí. Údaje zadávejte pouze na adresách https://ib.csob.cz, https://ib24.csob.cz, https://ceb.csob.cz, https://platebnitlacitko.csob.cz, https://ib.postovnisporitelna.cz či https://platebnitlacitko.postovnisporitelna.cz. V internetovém prohlížeči nikdy nepovolujte zapamatování hesla. Originál obálky s PINem zničte nebo uschovejte na bezpečném místě (např. v trezoru).

3. Svá hesla a PINy volte pečlivě

Nepoužívejte jednoduchá a snadno odvoditelná hesla a PINy. Vyhněte se datům narození, částem telefonního čísla, po sobě jdoucím číslicím a písmenům apod. PIN i heslo jednou za čas změňte. Používejte různá hesla/PINy k různým službám, např. jiné heslo k e-mailové schránce než k internetovému bankovnictví.

4. Chraňte svůj mobilní telefon

Svůj mobilní telefon nenechávejte bez dozoru a ani ho nepůjčujte jiným osobám. Představuje důležitý prvek zabezpečení vašich plateb.
Více informací o zabezpečení mobilních zařízení

5. Přihlašujte se pomocí SMS klíče nebo Smart klíče

Svůj přístup do internetového bankovnictví můžete ještě lépe zabezpečit pomocí SMS klíče nebo Smart klíče. Zvažte tuto možnost přihlašování, pokud ji ještě nemáte. Pro nastavení se prosím obraťte na nejbližší pobočku.

6. Přihlašujte se pouze na stránkách internetového bankovnictví

V každé chvíli, kdy pracujete s internetovým bankovnictvím nebo se do něj přihlašujete, musí být v adresním řádku vašeho prohlížeče adresa https://ib.csob.cz, https://ib24.csob.cz, https://ceb.csob.cz, https://platebnitlacitko.csob.cz, https://ib.postovnisporitelna.cz či https://platebnitlacitko.postovnisporitelna.cz a vedle ní ikona zámku. Po kliknutí na ikonu se zobrazí certifikát potvrzující platnost a ověřující identitu stránky. V internetových prohlížečích se kontrola provádí automaticky (ve vybraných prohlížečích se projeví zelenou barvou v adresním řádku). ČSOB pro zabezpečení těchto stránek využívá serverové certifikáty společnosti DigiCert a GlobalSign.

7. Neotevírejte nedůvěryhodné e-maily a neznámé soubory z internetu

E-maily od neznámých adresátů nebo s podezřelým předmětem či obsahem ihned mažte. V žádném případě neklikejte na přílohy či odkazy. Nenechte se zmást ani e-maily vyhrožujícími exekucí, fakturou od neznámé společnosti či avízem o balíku na České poště, který jste si neobjednali. Nikdy nereagujte na e-mail, který po vás požaduje sdělení vašich osobních údajů, hesla nebo PINu. ČSOB ani Poštovní spořitelna od vás nikdy údaje touto formou požadovat nebude. Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Vyvarujte se stahování neznámých souborů z internetu, a to zejména s příponou EXE.

8. Zvyšte bezpečnost svého účtu pomocí informačních SMS nebo e-mailů

Ve svém internetovém bankovnictví si nastavte službu ČSOB Info 24 / Moje info a v ní zasílání zpráv o veškerých operacích na vašem účtu nebo s vaší platební kartou. Budete tak upozorněni na všechny zadané platby a včas se dozvíte, kdyby přeci jen došlo ke zneužití.

9. Čtěte komunikaci s bankou

Při komunikaci s bankou důkladně kontrolujte zasílané informace. Pokud se přihlašujete nebo potvrzujete transakce prostřednictvím SMS klíče nebo Smart klíče, přečtěte si vždy celou zprávu. Vyhledejte v ní popis transakce (např. při zadávání plateb typ transakce, číslo účtu příjemce a částku) a zkontrolujte i číslo transakce. Pokud se všechny informace na telefonu i na počítači shodují, můžete transakci potvrdit.

10. Chraňte svůj privátní klíč na čipové kartě

Používáte-li čipovou kartu, mějte na paměti, že elektronický podpis nahrazuje váš vlastnoruční podpis. Proto jej chraňte před zneužitím třetími osobami. Neponechávejte svou čipovou kartu bez dozoru a nikomu nesdělujte její PIN ani si ho nikam nezaznamenávejte. Pokud kartu momentálně nepoužíváte, vyjměte ji ze čtečky a po ukončení práce ji uložte na bezpečné místo.