ČSOB Kampus Festival ukončil 5. výzvu Team Blue

10.09.2019

V sobotu 7. září proběhl v nově otevřené budově ČSOB Kampusu Festival pro zaměstnance a jejich rodiny, kterého se zúčastnilo necelých 4 000 lidí. V rámci této akce byla také slavnostně ukončena tzv. 5. výzva Team Blue cílící na podporu ekologie a zlepšení životního prostředí.

ČSOB otevřela v červnu novou budovu své centrály. V sobotu 7. září zde proběhl ČSOB Kampus Festival, během kterého měli zaměstnanci možnost ukázat ČSOB Kampus svým rodinám a blízkým. Společně oslavili další krok banky k udržitelnosti, flexibilitě a pospolitosti. Návštěvníci mohli poznat jednu z nejmodernějších budov Evropy prostřednictvím komentovaných prohlídek, na kterých se dozvěděli vše o místě naplňujícím veškeré pracovní potřeby zaměstnanců, ale i o ekologických opatřeních navrhnutých s cílem dosažení co možná nejmenšího dopadu na životní prostředí. V tomto duchu se také nesl i celý festival. Ctil totiž pravidla certifikace „Čistého festivalu“. Veškerý odpad, který se vytvořil, se třídil a ekologicky likvidoval.

V hlavním programu vystoupila Bára Poláková, Ben Cristovao, Lake Malawi a další celebrity, které se samy snaží žít ekologicky. Moderování celé akce se ujala herečka Simona Babčáková. V doprovodném programu si mohli účastníci vyzkoušet akrobatické kousky pod vedením umělců Cirk La Putyka, vychutnat si interaktivní chemicko-fyzikální divadlo pořádané science centrem iQLANDIA či se nechat inspirovat výstavou umění z recyklovaných materiálů.

„Naším cílem bylo nejen představit zaměstnancům nový ČSOB Kampus, který tu vznikl pro ně a také díky nim, ale zároveň jim hravou formou ukázat, na čem nám v ČSOB nejvíce záleží. Důraz na nové technologie, ekologii a udržitelný rozvoj ruku v ruce s flexibilním přístupem k práci je pro nás mantrou, kterou dokazujeme, že jsme moderně a ohleduplně smýšlející společnost i dobrý zaměstnavatel,“ vysvětluje Marcela Suchánková, členka představenstva, která má v ČSOB na starosti lidi, IT a operations.

S ČSOB Kampus Festivalem vyvrcholila také 5. výzva Team Blue, ve které se již od května zaměstnanci celé skupiny KBC zapojovali s cílem udělat něco pro naši planetu. Díky různým ekologickým aktivitám se jim podařilo snížit 23 314 kg emisí CO2, podpořit cirkulární ekonomiku, recyklovat 2 037 kusů elektro zařízení a uklidit přírodu od 3 605 kg odpadků. Za každého zaměstnance, který se do aktivit zapojil, vysadí navíc skupina KBC jeden strom a vytvoří tak Team Blue lesy v klíčových zemích. O vysazení prvního stromu se už u příležitosti slavnostního otevření ČSOB Kampusu postaral Johan Thijs, generální ředitel KBC společně s Johnem Hollowsem, generálním ředitelem ČSOB. Za Českou republiku se do výzvy zapojilo 5 336 zaměstnanců. V některých zemích KBC výzva pokračuje do poloviny října.

Team Blue je výzvou, která propojuje zaměstnance všech oddělení napříč zeměmi skupiny KBC do jednoho velkého týmu. Odkazuje na pocit sounáležitosti se skupinou, ale také na filantropii a odpovědné chování. Ve 4. výzvě zaměstnanci sbírali vysportované kilometry, které se následně převedly na peníze a věnovaly neziskovým organizacím. V 5. výzvě si zaměstnanci sami zvolili téma ekologie a snažili se společně udělat něco pro naši planetu.

 

Patrik Madle

Patrik Madle

tiskový mluvčí ČSOB

Telefon +420 602 530 639