ČSOB rozdělila milion korun mezi projekty zaměřené na bezpečnost v online prostředí

27.08.2019

Již popáté podpořila ČSOB ve své grantové výzvě projekty zabývající se bezpečným chováním v online prostředí. Mezi sedm projektů rozdělila jeden milion korun.

ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování povědomí o bezpečnosti v online prostředí přisuzuje velký význam. Grantový program „digiGrant @ ČSOB“ má za cíl podporovat aktivity neziskových organizací soustřeďující se právě na problematiku zodpovědného chování na internetu. Banka pravidelně poskytuje finanční příspěvky na projekty, které upozorňují na nutnou ochranu soukromí v kyberprostoru a snaží se eliminovat problémy jako je například kyberšikana, phishing či kyberstalking.

„Bankovnictví se stále více přesouvá do online prostředí. Považujeme proto za nezbytné zasazovat se mimo jiné o to, aby se lidé uměli na internetu chovat odpovědně a vyhýbali se nástrahám a bezpečnostním rizikům. Kromě mladých lidí cílíme i na vzdělávání seniorů, právě tyto dvě generace patří mezi ty nejaktivnější a zároveň nejohroženější skupiny uživatelů internetu a je třeba pomáhat je chránit,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB zodpovědný mj. za oblast společenské odpovědnosti.

V letošním roce vybrala hodnotící komise organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání s interaktivním vzdělávacím představením o kyberšikaně pro základní a střední školy, spolek Divadelta pokračující ve svém projektu z loňského roku Připojená, občanské sdružení EMPIDUM, které zaujalo divadelním představením Senior v ohrožení, Centrum prevence rizikové virtuální komunikace přinášející E-bezpečí seniorům a Dívčí spolek pod Smíchovskou střední průmyslovou školou, který má vlastní Peer program. Grant dále získala Společnost pro vzdělání a mládež ČSVTS a její projekt Nástrahy a pasti internetu určený pro žáky a studenty se sluchovým postižením a spolek you connected s portálem internetembezpecne.cz a přednáškami pro mládež a seniory.

Seznam podpořených projektů

 

Michaela Průchová

Michaela Průchová

externí komunikace ČSOB

Telefon +420 731 423 281