Pavol Oravec výkonným ředitelem útvaru Řízení aktiv a pasiv. Barbora Ječmenová leaderem diverzity

06.06.2019

Pavol Oravec vede od 1. června útvar Řízení aktiv a pasiv. Tento útvar zabezpečuje dobře strukturovanou, likvidní, profitabilní a udržitelnou bilanci celé skupiny ČSOB. Na pozici výkonného ředitele útvaru Řízení aktiv a pasiv vystřídá Barboru Ječmenovou, která od 6. června 2019 nastupuje na mateřskou dovolenou. Barbora se bude v průběhu mateřské dovolené na částečný úvazek věnovat podpoře diverzity ve skupině ČSOB.

Pavol pracuje v ČSOB od roku 2010 v útvaru Řízení konsolidované bilance. Před nástupem do banky pracoval v oblasti pojišťovnictví – v Deloitte a v ČSOB Pojišťovně. V nové pozici se bude věnovat podpoře jednotlivých obchodních útvarů skupiny v dosahování jejich strategických cílů a též pracovat na integraci agend řízení aktiv a pasiv v rámci skupiny ČSOB i KBC. Pavol vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Barbora pracuje v ČSOB od roku 2004, kdy začínala v útvaru Finance. Od roku 2011 působila jako konzultant pro vrcholový management v oblastech HR, IT a transformace. Od roku 2015 zastávala pozici výkonné ředitelky útvaru Řízení aktiv a pasiv. Barbora se bude v průběhu mateřské dovolené věnovat podpoře diverzity ve skupině ČSOB, naváže tak na úspěšné provozování dětského centra ČSOB, o které se zasadila.

Pavol Oravec
Pavol Oravec

Bára Ječmenová
Bára Ječmenová

 

Patrik Madle

Patrik Madle

tiskový mluvčí ČSOB

Telefon +420 602 530 639