14.03.2017

Díky podílovým fondům, které patří do každého portfolia, si můžete splnit svá dlouhodobá přání. Prostřednictvím zajištěných a strukturovaných fondů, speciality ČSOB, si pak můžete zajistit návratnost vámi investované částky nebo ochranu její části ke dni splatnosti a zároveň zachovávají potenciál výnosu.

US Growth 90 USD 1*

Také se zájmem sledujete, jak se zrychluje tempo hospodářského růstu v USA? Lákají vás akcie nadnárodních společností, které se soustředí právě na americký trh? Máte zájem o potenciál, jejž jejich akcie nabízejí? Podívejte na parametry nového dolarového investičního fondu US Growth 90 USD 1. Bude-li konečná hodnota akciového koše ke dni splatnosti stejná nebo vyšší než ta počáteční, pak vám vyplatíme investovanou částku spolu s výnosem, který se počítá jako násobek míry participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií) a růstu koše akcií. Na případném poklesu se budete také podílet v plné výši, ale jen do maximální hodnoty -10 % (-2,56 % ročně). Zpět tedy dostanete minimálně 90 % vložené investice (v USD).

ČSOB Informační technologie 1**

Také si nechcete nechat ujít investiční příležitosti tzv. čtvrté průmyslové revoluce? Investujte do fondu, který se zaměřuje na odvětví, bez něhož si už nikdo nedokáže představit moderní život. Díky fondu ČSOB Informační technologie 1 se podílíte na růstu a inovacích dynamicky se rozvíjejícího sektoru IT a můžete získat zhodnocení až 40 % (5,69 % ročně). Na výnosech akcií firem se podílíte z 60 %, a vaši investici vám navíc ochráníme až do 30% poklesu hodnoty koše akcií.

ČSOB Světový expres 6**

Láká Vás úspěch firem jako třeba Glaxosmithkline, National Australia Bank, Tele 2 či Swisscom? Pokud hledáte fond, který se zaměřuje na akcie firem s dlouhodobou perspektivou, a to napříč regiony i sektory, pak fond ČSOB Světový expres 6 vám takovou možnost nabízí – na výnosech akcií firem se totiž podílíte 90 % a maximální výnos není omezen. Fond Vám navíc umožňuje navýšení ochrany z 0 % na 100 %, pokud bude hodnota koše akcií alespoň v jednom ze čtyř pozorování stejná nebo vyšší než hodnota počáteční.

ČSOB Airbag bonus EUR 1***

Investování nabízí nekonečné moře možností a vy se rozhodujete podle toho, jakému budoucímu vývoji více věříte. Přikláníte se k myšlence, že se bude dařit velkým a dobře zavedeným společnostem a ceny jejich akcií budou nadále růst? Uvítali byste přesto alespoň částečnou ochranu pro případ mírného poklesu? Zkuste to s naším eurovým fondem ČSOB Airbag Bonus EUR 1, který investuje do 30 kvalitních společností s vysokou tržní kapitalizací a přináší inovaci v podobě bonusu s trojím účinkem. V případě nižšího růstu navýší váš výnos, v případě mírného poklesu promění ztrátu na výnos a v případě většího poklesu ztrátu alespoň zmírní.

Životní pojištění Maximal Invest ČSOB Flexibilní plán 3

Chcete jednorázově investovat do investičního životního pojištění? Podkladovým aktivem tohoto pojištění je fond ČSOB Flexibilní plán**, který dokáže rychle a pružně reagovat na aktuální vývoj na trzích – při výběru akcií a nástrojů s pevným výnosem kombinuje investování s pomocí algoritmu. Portfolio fondu je vždy rozděleno na dvě části, objemově větší základní část a menší doplňkovou. Základní část obsahuje takřka stabilní podíl nástrojů s pevným výnosem (77,5 %) a akcií (22,5 %). Doplňková část má výchozí poměr akcií a nástrojů s pevným výnosem rovnoměrný a svým složením se v průběhu roku flexibilně přizpůsobuje relativní výnosnosti mezi složkou s pevným výnosem a akciovou složkou. Poměr mezi základní a doplňkovou částí se však může průběžně měnit a nemusí být po roce nastaven na výchozí rozdělení. Nicméně podíl akciové složky v portfoliu fondu nikdy nepřesáhne 65 %.


* Jedná se o podfond belgického investičního fondu Perspective.
** Jedná se o podfond lucemburského investičního fondu Contribute Partners.
*** Jedná se o podfond belgického investičního fondu Optimum Fund.