Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Fond vzdělání má 8 nových stipendistů

  11.10.2019

  Pravidelné stipendium z Fondu vzdělání, společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, získalo na podzim 8 nových studentů se sociálním nebo zdravotním hendikepem. Aktuálně tak ve studiu podporujeme 86 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin. Od vzniku programu v roce 1995 získalo stipendijní podporu 606 studentů a dalších 587 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo téměř 35 milionů korun. Více informací o Fondu vzdělaní najdete na stránkách Výboru dobré vůle.

  Medailonky dvou nových studentek