Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  ČSOB získá od Bausparkasse Schwäbisch Hall podíl v ČMSS

  15.04.2019

  ČSOB, člen skupiny KBC Group, a německá stavební spořitelna Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) uzavřely dohodu, na jejímž základě získá ČSOB od BSH její 45procentní podíl v Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS) za celkovou částku 240 mil. eur. ČSOB tím zvýší svůj podíl v ČMSS na 100 procent a stane se jejím jediným akcionářem.

  ČSOB tak posílí svou pozici největšího poskytovatele řešení financování bydlení v České republice. Dohoda ČSOB a BSH ještě podléhá schválení antimonopolním úřadem, její konečné uzavření se očekává před koncem druhého čtvrtletí roku 2019.

  Generální ředitel KBC Group John Thijs k transakci uvedl: „Z této transakce mám velkou radost, neboť znamená potvrzení naší pozice silného lídra na trhu v České republice. Uplatnění našich tržních zkušeností a využití nabídky produktů a služeb společně s ČMSS při naplňování potřeb klientů v oblasti financování bydlení nám pomůže stát se referencí na českém trhu s bydlením. Tato akvizice potvrzuje naši ambici na klíčových trzích nadále růst a je jedinečnou příležitostí k posílení naší retailové značky v ČR. Zároveň se jedná o krok plně v souladu s naším strategickým zaměřením stavět na silných základech zdravého a na klienta zaměřeného modelu bankopojištění, silného rizikového profilu, robustní likvidity podporované spolehlivou základnou vkladů na našich klíčových trzích, a vysoké kapitálové přiměřenosti, jež nám umožňuje navyšovat objem úvěrů klientům a aktivně podporovat komunity i ekonomiky, v nichž působíme.“

  „Skupina ČSOB je největším poskytovatelem úvěrů na bydlení v Česku. Stoprocentní podíl v ČMSS tuto naši pozici ještě posílí. Těžit z tohoto kroku budou především naši klienti a zaměstnanci. Díky užší spolupráci uvnitř skupiny se otevírá možnost poskytovat klientům výhodněji produkty a řešení odpovídající přesně jejich požadavkům, přáním i nárokům. Skupina ČSOB tak bude mít plně k dispozici v rámci multikanálové obsluhy klientů velmi kvalitní síť obchodních zástupců, která bude řízena dosavadním úspěšným způsobem a posílí dál naši pozici tržního lídra. Pro zaměstnance to pak znamená příležitost ke vzájemnému sdílení znalostí a zázemí stabilního a vyhledávaného zaměstnavatele,“ shrnul Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB odpovědný mimo jiné za ČMSS.

  Generální ředitel Bausparkasse Schwäbisch Hall Reinhard Klein řekl: „Za posledních 25 let jsme v České republice společně s ČSOB vybudovali úspěšnou stavební spořitelnu a na náš společný výsledek jsme náležitě pyšní. Iniciativa ČSOB zaměřená na získání výhradního vlastnictví ČMSS měla naši plnou podporu, neboť je zárukou, že ČMSS zůstane v dobrých rukou. Zároveň je tak zajištěna kontinuita pro klienty a další zainteresované strany. Prodej našeho podílu v ČMSS neznamená žádný odklon od dlouhodobé strategie zahraničního působení Bausparkasse Schwäbisch Hall.“

  „Liška je už více než 25 let symbolem spoření a financování bydlení v České republice. Užší spolupráce s ČSOB nám umožní ještě více rozšířit a modernizovat naše služby. Budeme tak moci lépe reagovat na potřeby klientů a plnit jejich sny o vlastním bydlení i v době jeho horší dostupnosti,“ doplnil předseda představenstva ČMSS Tomáš Kořínek.

  Poznámka pro editory

  Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS), v České republice známá též jako Liška podle svého maskota, je největší stavební spořitelnou v zemi. Ke konci roku 2018 dosahoval objem úvěrů poskytnutých ČMSS 117 mld. Kč při objemu vkladů střadatelů ve výši 137 mld. Kč, což odpovídalo tržním podílům 42 procenta resp. 40 procenta.

  Českomoravská stavební spořitelna byla založena v roce 1993 jako společný podnik ČSOB a Bausparkasse Schwäbisch Hall. Od té doby ČMSS uzavřela více než 7,8 milionu smluv. V současnosti má zhruba 1,3 milionu klientů, přibližně 1 800 obchodních zástupců a 300 zastoupení.

  Hodnota transakce odpovídá 1,54násobku čisté účetní hodnoty roku 2018 a implikovanému 9,20násobku čistého zisku stavební spořitelny za rok 2018 včetně současné hodnoty synergií roku 2024. Strany se dohodly, že dividendy z ročních zisků 2018 a 2019 plně náleží ČSOB. Transakce bude mít přibližný dopad ve výši 0,30 procentního bodu na velmi dobrý ukazatel kmenového kapitálu Tier 1 (CET1) KBC Group, jehož hodnota na konci roku 2018 dosahovala 16 procent. Důsledkem bude snížení dvouprocentní rezervy KBC Group na fúze a akvizice na 1,70 procenta. Kromě toho bude přecenění původního 55procentního podílu skupiny KBC Group v ČMSS (v souladu s účetními standardy IFRS 3) znamenat jednorázový výnos KBC Group ke dni uzavření transakce v odhadované výši přibližně 80 mil. eur.

  Další informace poskytne:

  Patrik Madle, mluvčí ČSOB
  Tel.: +420 602 530 639, e-mail: patrik.madle@csob.cz

  Siegfried Bauer, Head of Corporate Communcation
  Tel.: +49 791 46 25 29, e-mail: siegfried.bauer@schwaebisch-hall.de

  Sebastian Flaith, Press & Informtion Officer
  Tel.: +49 791 46 26 98, e-mail: sebastian.flaith@schwaebisch-hall.de

  Viviane Huybrecht, General Manager, Corporate Communication, mluvčí KBC Group
  Tel.: +32 2 429 85 45, e-mail: pressoffice@kbc.be

  Kurt De Baenst, General Manager, Investor Relations, KBC Group
  Tel.: +32 2 429 35 73, e-mail: kurt.debaenst@kbc.be

  * Toto informační sdělení obsahuje údaje, jež podléhají předpisům o transparentnosti společností kotovaných na burze cenných papírů.