Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Fond vzdělání pomůže 8 novým studentům

  04.04.2019

  ČSOB ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové poskytuje již 24 let studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu nově získalo dalších 8 studentů. Letos tak bude stipendium z Fondu vzdělání pobírat celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.

  „Vzdělání považuji za jednu z nejlepších životních investic. Proto jsem velmi rád, že ho bereme vážně i v ČSOB a že ho díky Fondu vzdělání můžeme dopřát i těm studentům, kteří mají ztížené podmínky ho získat. Společný program s Výborem dobré vůle je naším nejstarším projektem společenské odpovědnosti, díky němuž máme možnost mladé lidi motivovat a posunout je v jejich další životní cestě,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, který zodpovídá mj. za oblast společenské odpovědnosti.

  Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 598 studentů a dalších 578 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo více než 34 milionu korun. Více informací o Fondu vzdělaní najdete na stránkách Výboru dobré vůle.

  Rozhovor s novým stipendistou Richardem