Přejít k obsahu

  Chat Keeper

  V aplikaci nastala chyba.
  Pracujeme na jejím odstranění.

  Rozdělili jsme milion korun v grantové výzvě Bezpečnost v online prostředí

  24.10.2018

  V letošním ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání jsme podpořili sedm projektů, které se zabývají bezpečností v online prostředí.

  Podpořené filantropické projekty cílí na děti a mladé lidi do 25 let, jelikož právě tyto skupiny uživatelů patří v kyberprostoru mezi ty nejaktivnější a zároveň nejohroženější. Grantová výzva proběhla již počtvrté a letos poprvé se zaměřila i na projekty, které budou před nástrahami online světa varovat také seniory a učit je, jak se bezpečně pohybovat v prostředí internetu.

  Nejvyšší grant ve výši 190 tisíc korun získala organizace Portus Prachatice zaměřující se na primární prevenci žáků základních a středních škol v Jihočeském kraji. Finanční podporu od ČSOB dále získaly organizace you connected s projektem internetembezpecne.cz, Fórum pro prožitkové vzdělávání, jež zaujalo hodnotící komisi svými interaktivními představeními cílenými na prevenci kyberšikany, PROSTOR PRO s preventivními programy Spirála, spolek Divadelta s unikátním projektem Divadlo Fórum-Připojená a Proxima Sociale zaměřující se na nebezpečí manipulace v kyberprostoru. V neposlední řadě uspěla se svým projektem „Bezpečně v kyberprostoru, i když neslyším“ Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS podporující děti a mládež se sluchovým postižením.

  Vedle tohoto tématu se v ČSOB Nadačním programu vzdělání věnujeme již 9 let zvyšování finanční gramotnosti. Od zahájení programu v roce 2010 dosud získalo podporu přesahující 14 milionů korun 138 projektů.

  Bližší popis podpořených projektů