Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  ČSOB rozdělila 1 milion korun mezi sedm projektů na podporu finanční gramotnosti

  22.05.2018

  V devátém ročníku ČSOB Nadačního programu vzdělání vybrala odborná porota 7 projektů, mezi které rozdělila 1 milion korun. Vítězné projekty se zaměřují na zvyšování finanční gramotnosti u dětí a mladých lidí z dětských domovů, sociálně znevýhodněných rodin, sluchově postižených seniorů, lidí s poruchou autistického spektra a osob po výkonu trestu odnětí svobody.

  Nejvyšší udělený grant ve výši 200 tisíc korun putuje organizaci Fórum pro prožitkové vzdělávání na realizaci interaktivních divadelních představení k finanční gramotnosti pro děti z dětských domovů. Na vzdělávací představení, tentokrát pro sluchově postižené seniory, směřuje i dalších 195 tisíc korun pro Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS. Ostatních pět projektů obdrželo granty ve výši od 30 do 199 tisíc.

  Na začátku července otevřeme druhou grantovou výzvu v rámci ČSOB Nadačního programu vzdělání na téma Bezpečnost v online prostředí u dětí, mladých lidí a seniorů. I v tomto případě rozdělíme mezi vybrané projekty 1 milion korun.

  ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, spolky, ústavy nebo sociální družstva. Od zahájení programu v roce 2010 získalo finanční podporu přesahující 13 milionů korun již 131 projektů.