Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Fond vzdělání pomůže 14 novým studentům

  28.03.2018

  ČSOB ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové poskytuje již 23 let studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu nově získalo dalších 14 studentů, letos tak bude stipendium z Fondu vzdělání pobírat celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.

  Vzdělání vnímáme jako jednu z nejlepších investic. Proto jsme velmi rádi, že ho prostřednictvím Fondu vzdělání můžeme dopřát i studentům, kteří mají ztížené podmínky ho získat. Tento společný program s Výborem dobré vůle je naším nejstarším projektem společenské odpovědnosti a na jeho podporu a vzdělávání studentů s handicapem jsme letos opět věnovali 1,5 mil. korun.

  Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 577 studentů a dalších 562 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo více než 32,4 milionu korun. Více informací o Fondu vzdělaní najdete na stránkách Výboru dobré vůle.

  Příběhy dvou nových stipendistů