Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Informace k novým službám, které přinese PSD2

  12.01.2018

  PSD2, nová směrnice o platebním styku

  PSD2 (Payment Services Directive 2) je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU přijatá v roce 2015. Nový zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb., který vstoupí v účinnost 13. 1. 2018, převádí tuto směrnici do legislativy ČR.

  Technické požadavky pro ověření třetích stran, jednotlivých klientů i pro spolehlivé předávání samotných příkazů mají být detailně definovány tzv. Regulatory Technical Standards – k jejich schválení Evropským parlamentem zatím bohužel nedošlo, právní rámec tak není kompletní.

  Zákon zavádí mimo dalších změn 3 zcela nové služby, a to nepřímé dání platebního příkazu, informace o platebním účtu a potvrzení zůstatku. Nové platební služby mají umožnit klientům ovládat jejich účty nejen prostřednictvím jejich banky, ale rovněž prostřednictvím licencovaných třetích stran (např. internetové obchody). Třetí stranou může být i jiná banka, přičemž banky již poskytující platební služby nově nemusí žádat o rozšíření stávající licence.

  To znamená, že různé licencované společnosti a banky budou moci v této souvislosti využívat některá data, která banky o svých klientech uchovávají. Použít tato data o klientech budou moci třetí strany pouze se souhlasem klienta.

  Kdo je třetí strana

  Třetí stranou je myšlen podnikatel s oprávněním poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo informování o platebním účtu. Oprávnění k poskytování těchto služeb v ČR vydává ČNB. Pro službu potvrzování zůstatku peněžních prostředků pro vydavatele karetních prostředků zákon licenci výslovně nepožaduje (nejedná se o platební službu).

  Jak nové služby budou fungovat

  Nejviditelnější novinkou, kterou směrnice a zákon zavádějí, je zmíněná trojice služeb:

  1. Nepřímé dání platebního příkazu – klient zadává platební příkaz ze svého účtu v bance v aplikaci třetí strany (například při nákupu v e-shopu na webových stránkách). Povoleny jsou pouze domácí platba, zahraniční platba a SEPA platba.
  2. Informování o platebním účtu – umožňuje klientovi zobrazit v aplikaci třetí strany seznam jeho účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.
  3. Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků – umožní třetí straně v bance ověřit, jestli je na účtu dostatečný zůstatek pro transakci (na dotaz banka odpovídá pouze Ano/Ne).

  Jak bude vypadat využití PSD2 v praxi

  Předpokládá se, že nové služby využijí společnosti, které chtějí nabídnout například:

  • správu domácích financí (vytváření platebních příkazů z došlých faktur, hlídání dostatku hotovosti na jejich proplacení, přehledné zobrazení nákladů na provoz domácnosti, porovnávání či nabídky alternativních dodavatelů),
  • multibanking (současné zobrazení zůstatků a pohybů na účtech stejného klienta ve více bankách, resp. možnost výběru, ze kterého účtu konkrétní platbu odeslat),
  • věrnostní či klubové karty s platební funkcí

  Jak se na nový zákon připravujeme

  Velmi vážně jsme zvažovali spuštění nových služeb v situaci, kdy chybí podstatná část regulatorního rámce, a to zejména tzv. Regulatory Technical Standards, které jsou zatím známy pouze v návrzích.

  Aktuálně se proto připravujeme a testujeme zpřístupnění služeb, které jsou součástí směrnice. Kvůli přetrvávající nejistotě (regulatorní a bezpečnostní) ovšem zmíněné služby zpřístupníme až podle platných a závazných standardů (myšlena finální implementace).

  Nejdůležitější je bezpečnost našich klientů

  Současně bychom chtěli naše klienty upozornit, že se mohou vyskytnout poskytovatelé služeb, kteří pro zabezpečení přístupových údajů budou navrhovat, aby uživatelé zadávali své přístupové údaje do banky přímo prostřednictvích jejich stránek. Klient může v takovém případě ztratit kontrolu nad tím, k čemu jsou jeho údaje využívány a nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.

  V rámci změn, které se chystají, doporučujeme klientům dodržovat bezpečnostní zásady.

   

  Často kladené dotazy

  Co je PSD2?

  PSD2 (Payment services directive 2) je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015 č. /2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu. Nový zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. převádí tuto směrnici do legislativy ČR (v účinnost vstoupí 13. 1. 2018).

  Nejviditelnější novinkou je trojice služeb, které klientovi umožní, aby svůj účet ovládal nejen prostřednictvím banky, která účet vede, ale i prostřednictvím třetích stran, které mají příslušnou licenci tam, kde to zákon vyžaduje

  • Nepřímé dání platebního příkazu – služba klientovi umožní zadat platební příkaz z jeho účtu v bance v aplikaci třetí strany (např. při nákupu v e-shopu na webových stránkách). Povoleny jsou pouze domácí platby, zahraniční platby a SEPA platby.

  • Informace o platebním účtu – služba klientovi umožní zobrazit v aplikaci třetí strany seznam jeho účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.

  Potvrzení o zůstatku – umožní třetí straně – vydavateli karetních prostředků – v ověřit, jestli je na účtu zůstatek pro transakci (na dotaz banka odpovídá pouze Ano nebo Ne).

  Kdo je třetí strana?

  Třetí stranou je myšlen podnikatel s oprávněním poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu nebo informování o platební účtu. Oprávnění k poskytování těchto služeb v ČR vydává ČNB. Pro službu potvrzování zůstatku peněžních prostředků pro vydavatele karetních prostředků zákon licenci výslovně nepožaduje (nejedná se o platební službu).

  Jak bude vypadat využití PSD2 v praxi?

  Předpokládá se, že nové služby využijí společnosti, které chtějí nabídnout např:

  • Správu domácích financí (vytváření platebních příkazů z došlých faktur, hlídání dostatku hotovosti na jejich proplacení, přehledné zobrazení nákladů na provoz domácnosti, porovnání či nabídky alternativních dodavatelů)

  • Multibanking (současné zobrazení zůstatků a pohybů na účtech stejného klienta ve více bankách, resp. možnost výběru, ze kterého účtu konkrétní platbu odeslat)

  • Věrnostní či klubové karty s platební funkcí

  Budu si moci ve svém internetovém bankovnictví zadat platbu z účtu v jiné bance nebo zobrazit zůstatek účtu vedeného v jiné bance?

  Ano, v budoucnu budete. Klíčová je pro nás v tomto ohledu hlavně bezpečnost, abychom vyhověli přísným technickým standardům. Jakmile bude vše připraveno, včas vám dáme vědět.

  Bude moci někdo nahlížet na můj účet? Kdo? A jak to bude vypadat?

  Na svůj účet můžete nadále nahlížet pouze vy (majitel účtu), případně disponenti, které k nakládání se svým účtem a prostředky na něm zmocníte. Žádná třetí strana ani jiná osoba se tedy nedostane k informacím o účtu bez vašeho vědomí a výslovného souhlasu.

  Pokud si přejete využívat služby třetích stran pro informování o účtu, můžete údaje o svém účtu zobrazit nově také v jejich aplikacích. Před tím, než začnete takovou službu využívat, bude dávat bance svolení (v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce) k jejímu přístupu.

  Bude moci někdo zadávat transakce z mého účtu? Jak mohu někomu platby z mého účtu umožnit či naopak zakázat?

  Transakce ze svého účtu můžete zadávat vždy jen vy (majitel), případně vámi určený disponent. Pokud si nepřejete, aby tato služba byla na účtu dostupná, bude možné ji zakázat v bance (v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce).

  Službu nepřímého dání platebního příkazu (platba z vašeho účtu zadaná přes třetí stranu) není nutné v bance předem povolit, každou transakci je ale nutné autorizovat (to může udělat každý, kdo má k účtu dispoziční oprávnění).

  Jak bude probíhat potvrzení platby, pokud ji budu zadávat z účtu v ČSOB přes třetí stranu?

  Každou platbu zadanou přes třetí stranu potvrdíte na autorizační obrazovce banky (jak je klient zvyklý z internetového bankovnictví). Tedy před tím, než bude platba provedena, budete přesměrováni na bankovní stránku, kde se zobrazí všechny údaje zadávané transakce a kde je potvrdíte podobně jako jiné takové transakce. Všechny další potřebné kroky (které předchází i následují po potvrzení) jsou prováděné v aplikaci třetí strany a banka na ně nemá vliv. Platební příkaz zadaný takto nepřímo nelze odvolat.

  Mohu tyto služby u svých účtů zcela zakázat? (nechci je využívat, bojím se jich)

  Nové služby bude možné zcela zakázat. Nastavení může změnit majitel účtu v elektronickém bankovnictví nebo na pobočce, a to kdykoli.

  Budu mít někde přehled, komu (jaké firmě/bance) jsem nahlížení/zadávání plateb umožnil?

  Ano, přehled bude k dispozici v elektronickém bankovnictví nebo na vyžádání v pobočce. V internetovém bankovnictví či v pobočce bude rovněž možné souhlasy měnit, rušit či udělovat.

  Jak se na nový zákon připravujeme

  Velmi vážně jsme zvažovali spuštění nových služeb v situaci, kdy chybí podstatná část regulatorního rámce, a to zejména tzv. Regulatory Technical Standards, které jsou zatím známy pouze v návrzích.

  Aktuálně se proto připravujeme a testujeme zpřístupnění služeb, které jsou součástí směrnice. Kvůli přetrvávající nejistotě (regulatorní a bezpečnostní) dokončíme finální implementaci až podle platných a závazných standardů).