31.03.2017

ČSOB ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové poskytuje již 22 let studijní stipendia studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním. V březnu tuto podporu z Fondu vzdělání získalo 13 nových studentů, z nichž většina pochází z dětských domovů. Letos bude z fondu pobírat stipendium celkem 88 mladých lidí se zdravotním postižením či z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin.

Proč tento projekt podporujeme, upřesňuje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti: „Vzdělání vnímáme jako jednu z nejlepších investic. Jsme rádi, že právě prostřednictvím Fondu vzdělání ho můžeme dopřát i těm studentům, kteří mají ztížené podmínky ho získat – ať už z důvodu zdravotního postižení, života v dětském domově či kvůli špatné finanční či sociální situaci rodiny.“

Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 514 studentů a dalších 530 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo více než 29,6 mil. Kč. Více informací o Fondu vzdělaní najdete na stránkách Výboru dobré vůle.