Přejít k obsahu

Mezi stipendisty Fondu vzdělání přibylo 13 nových studentů

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
31.03.2017

ČSOB ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové poskytuje již 22 let studijní stipendia studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním. V březnu tuto podporu z Fondu vzdělání získalo 13 nových studentů, z nichž většina pochází z dětských domovů. Letos bude z fondu pobírat stipendium celkem 88 mladých lidí se zdravotním postižením či z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin.

Proč tento projekt podporujeme, upřesňuje Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti: „Vzdělání vnímáme jako jednu z nejlepších investic. Jsme rádi, že právě prostřednictvím Fondu vzdělání ho můžeme dopřát i těm studentům, kteří mají ztížené podmínky ho získat – ať už z důvodu zdravotního postižení, života v dětském domově či kvůli špatné finanční či sociální situaci rodiny.“

Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 514 studentů a dalších 530 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo více než 29,6 mil. Kč. Více informací o Fondu vzdělaní najdete na stránkách Výboru dobré vůle.