09.08.2018

Skupina ČSOB vykázala za 1. pololetí 2018 čistý zisk ve výši 7,5 mld. Kč (meziročně -20 % zejména v důsledku mimořádných výnosů v loňském roce). Úvěrové portfolio (včetně ČMSS) se zvýšilo na 679 mld. Kč (meziročně +4 %). Vklady celkem (včetně ČMSS) vzrostly na 969 mld. Kč (meziročně +14 %). Celková aktiva pod správou se zvýšila na 207 mld. Kč (meziročně +6 %). Počet klientů vzrostl meziročně o 5 tisíc.