11.03.2019

Upozorňujeme na podvodný e-mail, který klienty nabádá k aktualizaci zabezpečení internetového bankovnictví.

Odkaz, který tento škodlivý e-mail obsahuje, klienta přesměruje na falešnou stránku, která zdánlivě vypadá jako elektronické bankovnictví ČSOB. Zde po zadání přihlašovacích údajů a zadání SMS klíče zobrazí chybu s pokynem na vyčkání zaslání dalšího SMS klíče. Ve skutečnosti však dochází k odeslání přihlašovacích údajů útočníkům, kteří potom na skutečných stránkách elektronického bankovnictví mohou provést přihlášení a zadat platbu.

Ukázka podvodného emailu:

E-maily od neznámých adresátů nebo s podezřelým předmětem či obsahem ihned mažte. V žádném případě neklikejte na přílohy či odkazy.

Při komunikaci s bankou důkladně kontrolujte zasílané informace. Pokud se přihlašujete nebo potvrzujete transakce prostřednictvím SMS klíče nebo Smart klíče, přečtěte si vždy celou zprávu. Vyhledejte v ní popis transakce (např. při zadávání plateb typ transakce, číslo účtu příjemce a částku) a zkontrolujte i číslo transakce. Pokud se všechny informace na telefonu i na počítači shodují, můžete transakci potvrdit.

Pravidelně aktualizujte operační systém, internetový prohlížeč a antivirové programy.

Další návody a rady najdete v článku Jak používat bezpečně elektronické bankovnictví.

V případě pochybností neváhejte kontaktovat Helpdesk elektronického bankovnictví na telefon na bezplatné lince:

Vaše ČSOB